تبیان، دستیار زندگی
ى‌ و قلعه‌نوعى‌ را آشتى‌ بدهد! پروین: پیروانى‌ و دایى‌ را به‌ پرسپولیس‌ برمى‌گردانم! در جریان‌ مراسم‌ عروسى‌ على‌ دایى‌ در باشگاه‌ فرمانیه‌ بسیارى‌ از اهالى‌ فوتبال‌ گردهم‌ آمدند. کاپیتان‌ تیم‌ملى‌ که‌ براى‌ این‌ مراسم‌ از ت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایى‌ مى‌خواست‌ حجازى‌ و قلعه‌نوعى‌ را آشتى‌ بدهد!

پروین: پیروانى‌ و دایى‌ را به‌ پرسپولیس‌ برمى‌گردانم!


در جریان‌ مراسم‌ عروسى‌ على‌ دایى‌ در باشگاه‌ فرمانیه‌ بسیارى‌ از اهالى‌ فوتبال‌ گردهم‌ آمدند. کاپیتان‌ تیم‌ملى‌ که‌ براى‌ این‌ مراسم‌ از تمام‌ دوستان‌ قدیمى‌ و جدیدش‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورده‌ بود به‌ نوعى‌ سبب‌ خیر نیز شد و به‌ عنوان‌ مثال‌ مى‌توان‌ به‌ نشست‌ دوستانه‌ على‌ پروین‌ و افشین‌ پیروانى‌ اشاره‌ کرد!

دایى‌ به‌ بهانه‌ همین‌ مراسم‌ با على‌ پروین‌ آشتى‌ کرد و قصد داشت‌ امیر قلعه‌نوعى‌ را با ناصر حجازى‌ آشتى‌ بدهد و به‌ همین‌ خاطر رسماً‌ از هر دوى‌ آنها دعوت‌ کرده‌ بود در مراسمش‌ شرکت‌ کنند در حالى‌ که‌ وى‌ رابطه‌ مطلوبى‌ با قلعه‌نوعى‌ ندارد و این‌ کدورت‌ به‌ روزهایى‌ برمى‌گردد که‌ دایى‌ تازه‌ به‌ تیم‌ملى‌ دعوت‌ شده‌ بود.

قرار بود محمد دادکان‌ از حجازى‌ و قلعه‌نوعى‌ دعوت‌ کند روى‌ «سن» بروند و با یکدیگر آشتى‌ کنند اما سرمربى‌ استقلال‌ در این‌ مراسم‌ شرکت‌ نکرد و فقط‌ دسته‌ گل‌ و پیام‌ تبریک‌ فرستاد.

دیگر خبر جذاب‌ و شنیدنى‌ از مراسم‌ عروسى‌ على‌ دایى‌ این‌ است‌ که‌ على‌ پروین‌ به‌ افشین‌ پیروانى‌ گفت: خودت‌ را آماده‌ کن‌ چون‌ براى‌ فصل‌ بعد تو، على‌ دایى‌ و میناوند را به‌ پرسپولیس‌ برمى‌گردانیم!