تبیان، دستیار زندگی
در این بازدید غیر منتظره آقای قاسمی ریاست محترم دفترجناب آقای دکتر خاموشی ضمن دریافت گزارشات از بخش های مختلف تبیان خراسان و فعالیت های در دست اجرا از جمله، مراحل پیشرفت بازی های رایانه ای حماسه آلواتان و شکست حصر و نرم افزار کتابدار و پورتال ملی مساجد..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئیس دفتر دکتر خاموشی از موسسه تبیان دفتر خراسان بازدید نمود

بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد

در مورخ 11/11/88 ریاست محترم دفتر آقای دکتر خاموشی از موسسه تبیان دفتر خراسان بازدید فرمودند.

در این بازدید غیر منتظره آقای قاسمی ریاست محترم دفترجناب آقای دکتر خاموشی ضمن دریافت گزارشات  از بخش های مختلف تبیان خراسان و فعالیت های در دست اجرا از جمله، مراحل پیشرفت بازی های رایانه ای حماسه آلواتان و شکست حصر و نرم افزار کتابدار و پورتال ملی مساجد کشور و فعالیت های روابط عمومی راهنمایی های جامع و مبسوطی را جهت هر چه بهتر اجرائی شدن موارد فوق ارائه نمودند

در این بازدید که بیش از 2 ساعت به طول انجامید بخش هایی از بازی آلواتان و شکست حصر توسط گروه تولید بازی های رایانه ای تبیان دفتر خراسان به نمایش در آمد.

 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
 • بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد
  بازدید آقای قاسمی از تبیان مشهد

گزارش: محمدولی طاهری بنکدار

تنظیم: هومن بهلولی