تبیان، دستیار زندگی
انرژی را می توانید در صورت های مختلفی پیدا کنید: انرژی شیمیایی، انرژی الکتریکی، گرما، نور ( انرژی تابشی )، انرژی مکانیکی و انرژی هسته ای. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داستان انرژی

داستان انرژی

داستان انرژی

الکتریسته چیست؟

انرژی چیست؟

مقاومت و الکتریسیته ساکن

انرژی ذخیره شده و باتری ها

توربین ها، ژنراتورها و نیروگاه های برق  

سیستم انتقال الکتریسیته

سوخت های فسیلی

سیستم توزیع گاز طبیعی

انرژی زیست توده

انرژی گرمایی زمین

نیروی آب

انرژی هسته ای، شکافت و هم جوشی

انرژی اقیانوس ها

انرژی خورشیدی

انرژی باد

انرژی های تجدبد پذیر در مقابل سوخت فسیلی

انرژی برای حمل ونقل

ذخیره انرژی و اصل پایستگی انرژی

هیدروژن و منابع انرژی آینده

تنظیم: مریم فروزان کیا