تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از یک لوله پاک کن و یک نی نوشابه شما می توانید اشکال هندسی با ابعاد بزرگ ایجاد کنید. مثل مکعب، یا هر شکل هندسی ای که خودتان ساخته اید. وقتی این اشکال را در محلول صابون فرو کنید، قشر نازک صابون اشکال شما را به صورت جذاب و رنگی تغییر می دهد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد اشکال هندسی با صابون

ایجاد اشکال هندسی با صابون

با استفاده از یک لوله پاک کن و یک نی نوشابه شما می توانید اشکال هندسی با ابعاد بزرگ ایجاد کنید. مثل مکعب، یا هر شکل هندسی ای که خودتان ساخته اید. وقتی این اشکال را در محلول صابون فرو کنید، قشر نازک صابون، اشکال شما را به صورت جذاب و رنگی ای تغییر می دهد.

وسایل لازم:

یک عدد نی نوشابه.

لوله پاک کن ( لوله پاک کن سیمی است که دورش را با الیافی برس مانند گرفته اند و برای پاک کردن پیپ به کار می رود. می توانید از شیشه شور خیلی نازک هم استفاده کنید. )

یک سطل یا یک ظرف محتوی محلول حباب صابون که به اندازه کافی باشد و کل شیئ را که در آن فرو می کنیم پوشش بدهد.

محلول حباب صابون. ( شمامی توانید ازمحلول های شوینده یا صابون مایع یا از دیگر شوینده های مایع استفاده کنید و در هر 8/3 لیتر آب160 میلی لیتر از آن را بریزید. یک قاشق غذاخوری گلیسیرین هم بریزید که می توانید از داروخانه های محلی تهیه کنید. محلول صابون بهتر است که حداقل یک روز قبل از انجام کار تهیه شود. )

روش انجام:

ایجاد اشکال هندسی با صابون

از یک نی نوشابه استفاده می کنیم و دو نی را با زاویه ای به هم می چسبانیم و یک لوله پاک کن را در انتهای هر نی وارد می کنیم. جایی که این سه نی به هم می رسند، لوله پاک کن ها را مانند شکل در محلول صابون فرو کنید. صابون را در یک ظرف آب حل کنید و مطمئن شوید که مقدار کافی محلول دارید که کل نی را بپوشاند.

انجام دهید و یادداشت بردارید:

شکل درست شده را در محلول فرو ببرید و شکل جالبی که صابون می سازد را تماشا کنید.

چه اتفاقی رخ می دهد؟

زمانی که شما شکل را از آب بیرون می آورید، قشر نازک صابون کمترین انرژی را دارد. در واقع در این حالت است که کمترین سطح ممکن را اشغال کند.

اشکال پیچیده ای که شما در اطراف شکل می بینید کمترین فضا را در قشر نازک صابون اشغال می کنند. ممکن است متوجه شده باشید که لایه صابون با هر بار رفتن در مایع شکل متفاوتی به خود می گیرد. دلیلش این است که ممکن است برای رسیدن به کمترین سطح ممکن، بیشتر از یک راه وجود داشته باشد.

ایجاد اشکال هندسی با صابون

وقتی امواج نور به قشر نازک صابون بر می خورند، بازتاب کرده و با هم تداخل می کنند.  به دلیل این تداخل است که شما رنگ های جذاب و متفاوت را می بینید. رنگ سفید از رنگ های متفاوتی تشکیل شده است. وقتی نور سفید به قشر نازک صابونی می تابد بعضی از امواج آن از سطح قشر نازک و بعضی از پشت سطح قشر نازک بازتاب می کنند. وقتی این دو نور بازتابی به هم می رسند، بسته به ضخامت لایه و رنگ نور اولیه یا همدیگر را کاملاً از بین می برند، یا همدیگر را تقویت می کنند یا اندکی از هر دو کار را انجام می دهند. نوری که در اثر به هم رسیدن از بین رفته است، از نور سفید کم می شود. مثلاً اگر این اتفاق برای نور قرمز بیفتد، دیگر دیده نمی شود و شما نور آبی یا سبز رنگ را می بینید.

مترجم: دنیا گرایلی