تبیان، دستیار زندگی
این قول دهریان و طبیعیان است كه امروز خویش را روشنفكر و عاقل مى شمارند و دیگران را سفیه و جاهل مى پندارند، و این سخن را خداوند عالم در جواب ایشان فرموده است تا آخر روزگار جواب آنها همین است ، چون هر چه در علوم طبیعى ترقّى كنند و اصطلاح ببافند و از مشهودات
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرآن و روشنفکر نماها
قرآن

قران کریم در سوره جاثیه : آیه 23 مى فرماید:

(و قالوا ما هى إ لاّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا و ما یهلكنا الاّ الدّهر و ما لهم بذلك من علم إ ن هم إ لاّ یظنّون ).

یعنى گفتند: نیست مگر همین زندگانى دنیاى ما، كه مى میریم و زندگى مى كنیم و ما را هلاك نمى كند مگر دهر(خداوند جواب مى دهد كه ) ایشان را علم نیست به آنچه (مى گویند) بلكه گمان مى كنند و بس .

این قول دهریان و طبیعیان است كه امروز خویش را روشنفكر و عاقل مى شمارند و دیگران را سفیه و جاهل مى پندارند، و این سخن را خداوند عالم در جواب ایشان فرموده است تا آخر روزگار جواب آنها همین است ، چون هر چه در علوم طبیعى ترقّى كنند و اصطلاح ببافند و از مشهودات علمى خود شاهد آورند دلیلشان بر نفى صانع و انكار آخرت ، یك كلمه بیشتر نیست كه ما تا چیزى را به حسّ خود درك نكنیم آن را باور نداریم باید چیزى را ببینیم تا تصدیق كنیم و گویند عاقل آنست كه تا چیزى را نبیند تصدیق نكند چنانكه خداوند فرمود:

وَإِذَا تُتْلَى عَلَیهِمْ آیاتُنَا بَینَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ(الجاثیة/25)

چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود دلیل ایشان غیر این نیست كه گویند پدران ما را بیاورید اگر راست گوئید.

یعنى : تا ما زنده شدن مردگان را نبینیم باور نداریم ؛ آن مردم عرب بیابانى همین گفتند و بزرگترین طبیعیون اروپاى امروز نیز همین گویند و هیچ بر آن نیفزوده اند.

خداوند جواب آنها را داد امّا خود آنها را مخاطب نساخت چون قابل خطاب نبودند، با مردم دیگر فرمود: این ملحدان و دهریان به گفتار خود علم ندارند بلكه به گمان مى گویند. چون حس نكردن چیزى دلیل بر عدم وجود آن نیست و شاید چیزى باشد و حس بدان نرسد، چنانكه اگر حیوانى بى قوه سامعه باشد و اصوات را نشنود دلیل نبودن صوت نیست ، و اگر بى باصره باشد و رنگها را نبیند دلیل بر نبودن رنگ نیست ، و هكذا و اینكه ملاحده گویند: طبیعت ما را هلاك مى كند و ما یقین داریم دروغ مى گویند بلكه گمان دارند، این جواب كه خدا فرمود از قدیم تا امروز هر كس دهرى را جواب داده است همین را گفته و بر آن چیزى نیفزوده است ، و مى گوئیم ما دعوى نكردیم خدا و عالم آخرت و روح را با چشم دیده ایم بلكه خدا را به عقل مى شناسیم و آخرت را به دلیل ثابت كنیم و هكذا.

و در قرآن به ادلّه بسیار ثابت كرده است كه ما چون در خلقت موجودات عالم به دقت بنگریم دانیم مبداء آن طبیعت بى شعور نیست و همه چیز به حكمت و مصلحت ایجاد شده است و در این باب كتابها پرداخته اند كه از همه بهتر پس از قرآن ، كتاب "توحید مفضل "است .

فلاماریون در كتاب موسوم به "قبل از مرگ، صفحه 39"گوید:

"تعجّب است كه چگونه مردم هوشمند مانند ....(چند تن طبیعى دان را نام برده است ) توانسته اند تصوّر كنند كه حقیقت در دائره حواس ما محدود است با این جمود و نقص حواس . ماهى گمان مى كند كه هیچ چیز بیرون آب نیست "انتهى.

و این كتاب فلاماریون را یكى از علماى مصرى موسوم به (فرید و جدى ) به عربى ترجمه كرده است و آن را "على اءطلال المذهب المادّى "نام نهاده است و كتابى بس مفید است و این بنده مؤلّف گوید: افراد انسان در ذائقه مختلفند یكى شعر خوب و بد را تمیز مى دهد و دیگرى از آن لذّت نمیبرد و همچنین خط و نقاشى و غیر اینها، آن كس كه سلیقه و ذائقه ندارد نمى تواند بگوید اصلاً شعر خوب دروغ است ، و نیز پسر نابالغ از شهوت مردان بالغ خبر ندارد پس انكار آن نباید كرد و علماى طبیعى امروز مى گویند: هوا چند خروار وزن دارد و ما وزن آن را روى دوش خود حس ‍ نمى كنیم ، و نیز به یقین و قطع گویند زمین كرده است و مسافرین در هر جاى زمین كه كه رفته اند گفته اند: ما همه جا پاى خود را به طرف زیر و سر را به جانب زیر باشد با این حال زمین كره است و كره بودن آن محسوس مسافران نیست .

بالعكس چیزهائى حس مى كنیم كه حقیت ندارد چنانكه آتش گردان را حلقه آتشین مى بینیم و قطره باران را در حال باریدن مانند خطّ عمود مستقیم مى نگریم با آنكه یك نقطه بیش نیست ، پس حس را نباید آئینه حقیقت دانست.

منبع: راه سعادت "ردّ شبهات ، اثبات نبوّت خاتم الاءنبیاء(ص) و حقّانیت دین اسلام "، مؤلف : علّامه میرزا ابوالحسن شعرانى (رحمة اللّه)


تنظیم: شکوری_کارشناس بخش قرآن