تبیان، دستیار زندگی
12 بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی به میهن اسلامی ،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلبوم بازگشت امام به میهن اسلامی

 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن
 • بازگشت امام به میهن
  بازگشت امام به میهن

«وجود امام خمینى و بركات آن را تنها كسانى مى‏توانند حقیقتا درك كنند كه درجست و جوى تاریخ تحول باطنى انسان‏هاى كره زمین كه خاستگاه تحولات ظاهرى،اجتماعى و اقتصادى و سیاسى حیات او نیز هست، به تاریخ انبیاء رجوع مى‏كنند،هم آنانند كه در وصف امام خمینى مى‏گویند:(او بت‏شكنى دیگر از تبار ابراهیم‏بود). (شهید سید مرتضى آوینى )

«اى امام تو بودى كه به اسلام جان دیگردادى، به نماز و روزه‏ها و تمام‏عبادت‏ها جان و روح دیگرى دادى و روح حقیقى و واقعى را آوردى و به حق كه براى‏نماز قیام كردى و به حق از براى امر به معروف و نهى از منكر قیام كردى.» (شهید مرتضى چگینى )

«یادتان باشد كه تمام آن چه ما آن را عزت و قدرت مى‏نامیم از سوى خداست‏و واسطه آن در وهله اول امام زمان(عج) و بعد مجاهدت‏هاى این امام بزرگوار،بت‏شكن قرن، این اسوه شجاعت و صبر و دلیرى است.» (شهید محمود طیبى )

«مى‏رویم تا خط امام بماند، خطى كه از ابراهیم آغاز شده و در تداوم سرخ خویش‏بادست‏هاى پاك محمد و على به قلب پرشور امام امت رسید تا رنجبران زمین را ازجور حكومتقابیلیان برهاند.»  (شهید مهدى رجب بیگى )

تهیه و تنظیم برای تبیان : بخش هنر مردان خدا - سیفی