تبیان، دستیار زندگی
تولید عسل از یک گیاه خاص
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید عسل از یک گیاه خاص

عسل

برای این کار، باید عطر گل گیاه مورد نظر را با شربت شکر مخلوط کرد و در اختیار زنبورها قرار داد. زنبورها به سرعت به عطر گل مورد نظر عادت می کنند و در پروازهایی که برای جمع آوری شهد انجام می دهند، به سراغ گل مورد نظر خواهند رفت. برای تداوم جمع آوری شهد گیاه مورد نظر توسط زنبورها، باید در تمام فصل گل دهی آن گیاه، روزانه 100 تا 150 گیاه شربت که از شب قبل گلبرگ های گل مطلوب در آن خیسانده شده باشد، در اختیار زنبور ها قرار داده شود. به این ترتیب زنبور ها نیاز های غذایی خود را از شربت مذکورتامین خواهند کرد و عسل شهد برای برداشت زبور دار باقی می ماند.

از کتاب عسل درمانی / دکتر مسعود هاشمی

برای خرید کتاب عسل درمانی کلیک کنید.

تنیظم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.