تبیان، دستیار زندگی
مردی در یکی از جلسات درس از واعظی شنید که اگر کسی در روز عرفه روزه بگیرد گناهان یک ساله او آمرزیده خواهد شد تابستان بود و روز عرفه نزدیک، مردی روز عرفه که رسید روزه گرفت اما از فرط گرما و عطش روزه‏اش را شکست زنش گفت:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گناه شش ماهه

مردی در یکی از جلسات درس از واعظی شنید که اگر کسی در روز عرفه روزه بگیرد گناهان یک ساله او آمرزیده خواهد شد تابستان بود و روز عرفه نزدیک، مردی روز عرفه که رسید روزه گرفت اما از فرط گرما و عطش روزه‏اش را شکست زنش گفت: این چه کاری بود که تو کردی؟ مردی با خونسردی گفت: عیال ناراحتی نباش، عجالتاً این نصف روزه که من گرفتم کفایت پاک کردن گناهان شش ماهه‏‏ام را می‏کند انشاءالله شش ماه بعد هم خدا کریم است.

گریه پسر

مرد ثروتمندی از دنیا رفت روز تشیع جنازه پسری به دنبال جنازه حرکت می‏کرد و با صدای بلند گریه می‏کرد یکی از عابران از او پرسید: ایشان با شما چه نسبتی داشتند؟

پسر با ناراحتی گفت: چون ایشان هیچ نسبتی با من ندارند این‏گونه ناراحت هستم.

گناه شش ماهه

لباس کدخدا

روزی همسایه کدخدا دم درآمد و گفت: دیشب توی خانه‏تان چه خبر بود؟ انگار چیزی از بالای پله‏ها افتاد پایین.

کدخدا جواب داد: چیزی نبود! عیال بنده کمی عصبانی شده بود لباسم را از پله‏ها به پایین پرت کرد.

همسایه جواب داد: پرت کردن لباس که اینجوری صدا نمی‏دهد.

کدخدا گفت: آخه من هم لای لباس بودم!!

ملای شرمنده

یک شب دزدی وارد خانه ای شد صاحب خانه زودی پرید و رفت توی صندوق قایم شد و از تو در صندوق را بست.

آقا دزده تمام خانه را گشت اما چیزی نصیبش نشد آخر سر رفت سراغ صندوق و همین که درش را باز کرد صاحب خانه را توی آن دید.

دزد که از ترس زبانش بند آمده بود گفت: اینجا چکار می‏کنی؟

صاحب خانه گفت: چی بگم پدر نداری بسوزه! چون آهی در بساط نداشتم از روی شما شرم داشتم.

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

مطالب مرتبط

الاغ باسواد تیمور لنگ

با شکم گرسنه نباید آب خورد (طنز)

بهایی سنگین

جلد کلنگ(طنز)

کدخدا و دوستش

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.