تبیان، دستیار زندگی
در زمینه وحدت و مسائل مربوط به آن، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. آنچه ما در اینجا بر آنیم سخن از تأکید امام(رض) بر وحدت امت اسلامی و احیا رویحه اخوت و برادری در میان آنان و نقش آن در احیا دین اسلام است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطوط اصلی اندیشه امام پیرامون جهان اسلام

(قسمت دوم)

وحدت مسلمانان

در زمینه وحدت و مسائل مربوط به آن، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. آنچه ما در اینجا بر آنیم سخن از تأکید امام(رض) بر وحدت امت اسلامی و احیا رویحه اخوت و برادری در میان آنان و نقش آن در احیا دین اسلام است.

وحدت

از دیدگاه امام خمینی(رض) ایجاد تفرقه سیاست استعماری است که باید با آن به مبارزه برخاست. دامن زدن به اختلافات مذهبی و فرقه ای، در جهت سیاست دشمنان اسلام گناهی است بزرگ در سایه حفظ وحدت است که می توان دشمنان اسلام را سرکوب نمود و به مسلمانان عزت از دست خویش را بازگرداند و دست ابرقدرتها را از کشورهای اسلامی کوتاه نموده و به برقراری حکومت توفیق یافت.

با توجه به نقش مهم وحدت، حضرت امام در هر فرصت و مناسبت، مسلمانان جهان را به وحدت و همبستگی فراخواندند و ارزش وحدت را به آنان گوشزد می نمودند و پیامدهای مثبت و حدت و آثار منفی تفرقه را کراراً بازگو فرمودند:

«اسلام آمده تا تمام مل دنیا، عرب را، عجم را، ترک را، فارس را، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ، به نام امت اسلام، در دنیا برقرار کند، تا کسانی که می خواهند سلطه ای بر این دولتهای اسلامی و مراکز اسلامی پیدا کنند، بواسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند، نتوانند. نقشه ی قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که: این قشرهای مسلم، را که خدای تبارک و تعالی بین آنها خوت ایجاد کرده است و مؤمنان را به نام اخوت یاد فرموده است، از هم جدا کنند و به اسم: ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا، بلکه با هم دشمن کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام و مسیر قرآن کریم است تمام مسلمین با هم برادر و برابرند و هیچ یک از آنها از یکدیگر جدا نیستند و همه آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند.

اینهایی که با اسم ملیت و گروه گرایی، ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می اندازند، لشکرهای شیطان و کمک کنندگان به قدرتهای بزرگ و مخالفین قرآن کریم هستند...»

از دیدگاه امام خمینی(رض) ایجاد تفرقه سیاست استعماری است که باید با آن به مبارزه برخاست

و در فرازی دیگر، جمهوری اسلامی را عامل اجرای وحدت در میان مسلمانان جهان معرف کرده و می فرماید:

«جمهوری اسلامی می خواهد مطالبی را که قرآن و خدا و رسول فرموده است، در همه کشورها پیاده کند و ایران مقدمه آن است می خواهد به همه کشورها بفهماند که اسلام بنایش بر برابری و برادری و وحدت است و همه مسلمین ید واحد هستند در برابر دیگران. ما می خواهیم به همه ملتها بفهمانیم که اسلام دین وحدت است.»

امام خمینی

در بخش آثار و ثمرات وحدت، امام خمینی(رض) وحدت مسلمانان را موجب بازگشت مجد و عظمت از دست رفته آنان می داند و از مسلمانان جهان می خواهد در زیر پرچم توحید گرد بیایند و دست ابرقدرتها را از ممالک و خزائن خود کوتاه کنند:

«ای مسلمانان جهان، که به حقیقت اسلام ایمان دارید، بپاخیزید و در زیر پرچم توحید در سایه تعلیمات اسلام مجتمع شوید  دست خیانت ابرقدرتان را از ممالک خود و خزائن سرشار خود کوتاه کنید و مجدد اسلام را اعاده کنید و دست از اختلاف و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید.»

امام، پیروزی بر دشمنان اسلام و پیروزی در برابر قدرتها را تنها  در سایه اتحاد مسلمین می داند و می فرماید:

«هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن، به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.»

امام خمینی(رض)، کسب استقلال اسلامی در همه کشورها، آسیب ناپذیر شدن مسمانان رشد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و... را از دیگر ثمرات وحدت و اتحاد مسلمانان می شمارد و نیز از استعمار، حکومتهای فاسد، آخوندهای درباری، روشنفکران غرب زده و شرق زده ملی گرایی، قومیت و هواهای نفسانی به عنوان عوامل مهم انگیزه های اختلاف یاد می کند از مبارزه علیه صهیونیسم، مراسم حج، بزرگداشت شعائر اسلامی و اعتقاد به مهدویت به عنوان اهرمهای ایجاد اتحاد یاد می کند.

ایجاد حکومت جهانی اسلامی هدف نهایی نهضت امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) تنها رهبر و پیشوایی است که بعد از پیامبران و امامان(ع) آرمانی عظیم را مطرح کرده و در پی تحقق آن بود. می فرمایند:

«هدف عظیم انقلاب، ایجاد حکومت جهانی اسلام است.»


منبع: بررسی و تحلیل اهم مسائل روز (جلد اول)

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور