تبیان، دستیار زندگی
حضرت امام خمینی(ره) احیاگر فطرتهای خفته در شرایطی سکان کشتی این انقلاب عظیم الهی را بدست گرفت و....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطوط اصلی اندیشه امام پیرامون جهان اسلام

( قسمت اول)
امام خمینی

گفتارها، نوشتارها و سیره عملی حضرت امام بیانگر این است که ایشان هدفهای روشنی در خصوص جهان اسلام طرح کرده و پی می گرفت از جمله، ترویج و احیای نظام اسلام رسول الله(ص) یا به بیان دیگر، اسلام ناب محمدی، تفهیم جامعیت و قابلیت دین اسلام در پاسخگویی به کلیه نیازهای دو جهان مسلمانان و مستضعفان جهان، مبارزه با هر نوع گرایش دینی که وضعیت کنونی اداره امور مسلمانان را مطلوب جلوه دهد، به قدرت رساندن مسلمانان دین باور در کشورهای اسلامی، احیای مجدد قدرت اسلام، فراتر از مذهب گرایی (امت واحده). توسعه بدبینی نسبت به نظامهای سیاسی غرب بخصوص آمریکا، و منزوی ساختن نهادهای ضددینی و ایسم های وارداتی و...

به نظر می رسد از میان اهداف پی گرفته از سوی امام(ره)، سه هدف کلان در اندیشه معظم له وجود دارد که مجموعاً معطوف به احیای مجد و قدرت اسلام و به تعبیر مقام معظم رهبری ایجاد مدینه فاضله اسلامی می باشد.

حضرت امام خمینی(ره) احیاگر فطرتهای خفته در شرایطی سکان کشتی این انقلاب عظیم الهی را بدست گرفت و بر اندیشه های تئوریسین های جهان استکباری خط بطلان کشید که دین و دینداری در معرض شدیدترین حملات و تحریفات قرار داشت

احیای هویت اسلامی

حضرت امام خمینی(ره) احیاگر فطرتهای خفته در شرایطی سکان کشتی این انقلاب عظیم الهی را بدست گرفت و بر اندیشه های تئوریسین های جهان استکباری خط بطلان کشید که دین و دینداری در معرض شدیدترین حملات و تحریفات قرار داشت. دشمنان کینه توز اسلام در طول تاریخ، برای استقرار سیطره خویش و بر مسلمانان و از بین بردن بینش بلند و جامع آنان به تحریف احکام و کم رنگ کردن مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام پرداختند و اندک اندک اسلام را از صحنه اجتماع خارج ساختند و افکار و اندیشه های خود را بر مردم تحمیل کردند و پس از هجوم گسترده استعمار و همزمانی آن با طرح مسائل نو و رخدادهای جدید در جهان موجب شد که این صحنه رنگ دیگر به خود گیرد.

از یک طرف استعمارگران برای مقابله با اسلام، در سراسر جهان و تصرف پایگاههای آن در میان نسل نو، بر این نکته پا می فشردند که: اسلام در دنیای جدید قدرت تداوم ندارد و تنها جوابگوی مسائل دنیای قدیم و جوامع بسیط است. آنان سعی نمودند اسلام را همانند مسیحیت تنها منحصر به امور عبادی فردی بنمایند تا برای رسیدن به منافع خود مانعی نداشته باشند.

طرح نیازهای جدید اجتماعی، عدم تفسیر و پاسخ درست و عکس العمل به موقع از ناحیه مسلمانان، موجب شد که: دشمنان اسلام این مسأله را دستاویز قرار داده و دین را شریعت ناقصی معرفی کنند که قدرت همراهی با کاروان بشری را از دست داده است. این مسأله سبب پیدایش شکاف گسترده ای در اردوگاه موحدین گردید و پیامهای ناگواری در میان مسلمانان و سوء استفاده های وسیع دشمنان اسلام را فراهم آورد.

عده ای دیگر، در شکل تنزل یافته آن، به التقاطی پنهان و آشکار روی آورده اند و با این اندیشه که اسلام پاسخگوی نیازهای جدید نخواهد بود به التقاط مکاتب دیگر و نشر آن به اسم شریعت اسلامی می پرداختند و نتیجه آن شد که جوامع اسلامی و غیراسلامی میدان تاخت و تاز عناصر مرتد و نغمه های شوم دشمنان اسلام گردید و این مسأله را چنان با تبلیغات و تلقینات گسترش دادند که زمینه برای پذیرش این مطلب تلخ و ناگوار، یعنی، عدم جامعیت اسلام و پاسخگویی آن به نیازهای بشری در میان قشر وسیعی از مسلمانان بر این باور شدند که رسالت اسلام فقط تأمین آخرت و تنها در محدوده ی تکالیف فردی است و اگر احیاناً به سیاست و مسائل اقتصادی می پردازد خارج از محدوده مسئولیت اوست و اصالت ندارد و فرعی و تبعی است.

با عقب راندن اسلام از صحنه جامعه راه صدور فرهنگ قوانین غربی به جوامع اسلامی باز شد و زمینه برای سلطه و رشد مستشاران و عوامل بیگانه فراهم آمد و هویت اسلامی جای خود را به هویت بیگانه داد در چنین وضعی نهال انقلاب اسلامی جای خود را به هویت بیگانه داد در چنین وضعی نهال انقلاب اسلامی سر برآورد و ندای احیای هویت اسلامی از سوی امام روز به روز تنومندتر شد و شاخ و برگهایش اقصی نقاط جهان را فرا گرفت. ندای اسلام خواهی و ظلم ستیزی در جهان از آفریقا تا آسیا و اروپا اوج گرفته و با ظهور امواج بیداری اسلامی در بین ملل ستمدیده جهان اسلام مرزهای بین اسلام و کفر شفاف تر گردید.

تأسی به انقلاب اسلامی و افکار نورانی حضرت امام خمینی قدرت تازه ای به مسلمانان جهان بخشید و موج اسلامخواهی ناشی از آن به گونه ای رخ نمایاند که پاره ای از اندیشمندان غربی را واداشت تا اعتراف کنند که قرن بیست و یکم قرن احیا هویت اسلامی، عظمت و اقتدار جهان اسلام خواهد بود

«من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد.»

همین دعوت الهی بود که مسلمانان جهان را واداشت تا تارهای تنیده شده بر اذهان و افکار خود را کنار زده و به این افکار برسند که آنچه تاکنون آنان را از مبارزه برای کسب استقلال و آزادی و عزت در سایه اندیشه ای ناب اسلامی بازداشته، تبلیغات استکباری بوده است، تأسی به انقلاب اسلامی و افکار نورانی حضرت امام خمینی قدرت تازه ای به مسلمانان جهان بخشید و موج اسلامخواهی ناشی از آن به گونه ای رخ نمایاند که پاره ای از اندیشمندان غربی را واداشت تا اعتراف کنند که قرن بیست و یکم قرن احیا هویت اسلامی، عظمت و اقتدار جهان اسلام خواهد بود.

 این نوید را در حقیقت حضرت امام(ره) به مسلمانان و محرومان جهان داده بودند که:

«مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهانخواران آفریده است، احساس آزادی و غرور کنند و آواری آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خویش سردهند.»

مقام معظم رهبری در توصیف احیاگری حضرت امام(ره) چنین می فرمایند:

«کار عظیمی که او (امام خمینی ره) انجام داد این بود که در چنین دنیایی که اقیانوسی از لجن را در خود جای داده بود و افراد خجالت می کشیدند نام دین و ارزشهای الهی را بر زبان آورند او توانست ارزشهای الهی را مطرح و بزرگ کند و پرچمش را در جهان به اهتزاز درآورد...

ما با خدا پیمان بسته ایم راه امام خمینی را که راه اسلام و قران و راه عزت مسلمین است دنبال کنیم.

سیاست نه شرقی و نه غربی حمایت از مستضعفان و مظلومان، دفاع از وحدت و حرکت امت بزرگ اسلامی و فائق آمدن بر عوامل اختلاف و دوگانگی مسلمین در سطح جهان و مجاهدت برای ایجاد مدینه فاضله اسلامی – خطوط اصلی برنامه های ماست.»

منبع: بررسی و تحلیل اهم مسائل سیاسی روز (جلد اول)

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور