تبیان، دستیار زندگی
زمانی که سعی می کنیم به اینترنت متصل شویم و Connection برقرار کنیم یا بعضی مواقع زمانی که صفحه جدید باز می کنیم خطایی با یک شماره مشخص می شود که دانستن این خطاها و شماره آنها سبب می گردد تا ما راحت تر آنها را برطرف کنیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطاهای مودم

(3)

زمانی که سعی می کنیم به اینترنت متصل شویم و Connection  برقرار کنیم یا بعضی مواقع زمانی که صفحه جدید باز می کنیم خطایی با یک شماره مشخص می شود که دانستن این خطاها و شماره آنها سبب می گردد تا ما راحت تر آنها را برطرف کنیم

در اولین بخش از خطاهای مودم 50 تا از این خطاها که از شماره 600 تا 650 بود عنوان شد

همچنین برای مراجعه به خطاهای 650 تا 700 می توانید اینجا را کلیک کنید

modem مودم

701 . دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد.

702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد.

703 . در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است.

704 . شماره اشتباه callback.

705 . مشكل invalid auth state.

706 . Invalid auth state دچار مشكل می باشد.

707 . علامت خطایاب . x. 25

708. اعتبار حساب تمام شده است.

709 . تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد.

710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

modem مودم

711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید

712. درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید.

713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.

714 . كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند.

715 . به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد.

716 . پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.

717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد.

718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است.

719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد

720 . پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند.

721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد.

722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد.

723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد.

724 . پروتكل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد.

725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dials – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.

726 . پروتكل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود.

727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت.

728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند.

729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود.

730 . ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد.

modem مودم

731 . پروتكل پیكر بندی نمی شود.

732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است.

733 . پروتكل كنترل PPP برای پروتكل این شبكه ، در سرور موجود نمی باشد.

734 . پروتكل كنترل لینك PPP خاتمه یافته است.

735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود.

736 . كامپیوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف می نماید.

737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد.

738 . سرور آدرس را مشخص نمی كند.

739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

740 . دستگاه های TAPI كه برای remote access پیكر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.

741 . كامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.

742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید.

743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد.

744 . نمی تواند شماره شبكه IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید.

745 . یك فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید.

ادامه دارد...

برگرفته از : p30p30

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی