تبیان، دستیار زندگی
ندیشه)" زندگی صحنه تلاش وبالندگی و لحظه های آن چون رودی درگذراست، رودی مواج که درتلاطمش انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است ازلحظات دیگران عبرت بگیریم... : - یک ساعت تفکربهترازهفتاد سال عبادت است. (رسول ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"گزیده آراء اندیشمندان (اندیشه)"

زندگی صحنه تلاش وبالندگی و لحظه های آن چون رودی درگذراست، رودی مواج که درتلاطمش انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است ازلحظات دیگران عبرت بگیریم... :

- یک ساعت تفکربهترازهفتاد سال عبادت است. (رسول اکرم صلی الله علیه وآله)

- از تفکر و تعقل غافل نشوید ، زیرا تفکر حیات بخش قلب آگاه و کلید درهای حکمت است . ( امام حسن علیه السلام )

- به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم. (نهرو)

- اگر باید از میان تمامی گفته هایم یک جمله را برگزینم که همه تعلیماتم را دربرداشته باشد، آن جمله، این خواهد بود: « هیچ اندیشه بدی را در سر یا دل خود جای مده.»(کنفوسیوس)

- باید پیوسته در این اندیشه باشیم که وجودی شویم بهتر از آنچه هستیم.(مک دوگال)

- مردم خود را با هر چیز خسته می کنند، مگر با تفکر و اندیشه.(نیچه)

- اندیشیدن دشوارترین کار زندگی است و به همین دلیل، تنها عده قلیلی می اندیشند.(فورد)

- عالم کسی است که فرق میان«من می دانم» و «من می پندارم» را می داند.(فرانس)

- وسعت دنیای هر کس به اندازه وسعت اندیشه اوست.(نیچه)

- من فکر می کنم، پس هستم. (دکارت)

- تا قلب نخواهد، هرگز مغز چیزی را باور نمی کند.(جیمز)

- از همان لحظه ای که به فکر کردن خوی می گیرید، در راه ترقی گام برمی دارید.(پستالوزی)

- به ندرت به آنچه که داریم می اندیشیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.(شوپنهاور)

- فکر کردن چه آسان است و عمل کردن چه دشوار. هیچ چیز در زندگی مشکل تر از این نیست که انسان افکار خود را به عرصه عمل بگذارد.(گوته)

- همچنان که کماندار تیرهای خود را می تراشد و صاف می کند، هر انسانی می تواند افکار آشفته خود را جهت دهد.(بودا)

- جهان برای کسانی که می اندیشند، یک کمدی و برای کسانی که حس می کنند، یک تراژدی است.(والپول)

- برای گسترش اندیشه خود، باید بیشتر از آنچه یاد می گیریم، فکر کنیم. (دکارت)

- افکار بزرگ همیشه بامخالفت شدید و خشونت بار طبقه عوام رو به رو بوده اند. (انیشتین)

-دو کلمه کوچک "آری" و "نه" که به راحتی گفته می شوند، از کلماتی هستند که برای ادای آنها اندیشه و مطالعه فراوان لازم است. ( ؟ )