تبیان، دستیار زندگی
نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد میزان گستردگی جامعه تاثیر مهمی بر روی سادگی و دشواری ساختار دستوری یک زبان بر جای می گذارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف ارتباط گستردگی جوامع و سادگی دستور زبان

کشف ارتباط گستردگی جوامع و سادگی دستور زبان

نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد میزان گستردگی جامعه تاثیر مهمی بر روی سادگی و دشواری ساختار دستوری یک زبان بر جای می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه ممفیس با هدف پاسخ به این سئوال که چرا برخی زبانها ساختار نحوی- دستوری ساده ای دارند و بعضی دیگر از دستور زبان بسیار پیچیده ای برخوردارند دریافتند که گستردگیهای اجتماعی بر روی سهولت و یا دشواری زبان تاثیر مستقیم دارند به طوری زبانهایی که گستردگی بیشتری دارند از دستور زبان ساده تری برخوردارند و زبانهایی که تعداد گویشوران آنها کمتر است بسیار پیچیده و دشوار هستند.

تاکنون اعتقاد بر این بود که این تفاوت با تغییرات تصادفی که در بافتهای تاریخی- جغرافیایی مجزا رخ می دهند ارتباط دارد. به طوری که دو زبان بسیار متفاوت مثل انگلیسی و ترکی تفاوتهای بسیاری به خصوص از نظر تاریخی باهم دارند و در دو فضای جغرافیایی بسیار دور از هم تکلم می شوند.

این درحالی است که اکنون این زبانشناسان ارتباط قویتری را بین ویژگیهای محیط اجتماعی و برخی از خصوصیات ساختاری زبانهای مختلف شناسایی کرده اند.

این بررسیها نشان می دهد زبانهایی که توسط تعداد زیادی از افراد صحبت می شوند و در دنیا از گستردگی بیشتری برخوردارند دستور زبان بسیار ساده تری دارند، در حالی که زبانهایی که توسط کمتر از 100 هزار نفر تکلم می شوند گرامر دشوارتری دارند.

این دانشمندان با کمک تحلیلهای آماری بیش از دو هزار زبان را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط جالبی را میان ویژگیهای گستردگی جمعیت گویشوران یک زبان و پیچیدگی دستوری آن پیدا کردند.

این بررسیها نشان می دهد زبانهایی که توسط تعداد زیادی از افراد صحبت می شوند و در دنیا از گستردگی بیشتری برخوردارند دستور زبان بسیار ساده تری دارند، در حالی که زبانهایی که توسط کمتر از 100 هزار نفر تکلم می شوند گرامر دشوارتری دارند.

براساس گزارش اکونومیست، این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "انگلیسی دستور زبان نسبتا ساده ای دارد. افعال به سادگی صرف می شوند و اسامی مفرد با افزودن یک s به صورت جمع در می آیند. در مقایسه با زبانهای آفریقای غربی که 10 روش برای جمع بستن اسامی دارند و یا نسبت به زبانهایی چون ترکی انگلیسی بسیار ساده است. زبانها در داخل جوامع تکامل می یابند و پدیده هایی مثل مهاجرت، استعمارگری و ... نیز نقش مهمی در این تکامل ایفا می کنند و این تکامل در گذر از نسلها شکل گرفته و به تدریج وارد بافت زبان می شوند."

تنظیم برای تبیان:زهره سمیعی