تبیان، دستیار زندگی
سیارک های تاریکی که یا به علت ضریب بازتاب نور سطحشان و یا به علت ناهمواری سطح و یا ... آنقدر تاریک هستند که در میان پس زمینه تاریک آسمان و نور ستاره ها و کهکشان های اعماق فضا، دیده نمی شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف نینجاهای آسمان

احتمالاً شما هم در مورد نینجاها شنیده اید! نینجاها مبارزانی بودند که از تاریکی شب برای استتار خود بهره می بردند و اکثراً هم دیده نمی شدند. در آسمان نیز نینجاهایی وجود دارند که منجمان را به تکاپو انداخته اند.

wise

سیارک های تاریکی که یا به علت ضریب بازتاب نور سطحشان و یا به علت ناهمواری سطح و یا ... آنقدر تاریک هستند که در میان پس زمینه تاریک آسمان و نور ستاره ها و کهکشان های اعماق فضا، دیده نمی شوند. دانشمندان برای رفع این مسئله، تلسکوپی فضایی با نام جسنجوگر نقشه بردار میدان دید باز مادون قرمز یا  WISE ساخته و به فضا فرستاده اند. این تلسکوپ در اصل برای کشف اجرام تاریک یا کم نوری ساخته شده است که در طول موج مادون قرمز قابل تشخیص هستند. این اجرام شامل: ابرهای غباری وسیع، کوتوله های قهوه ای، سیارک های بزرگ و سیارک های تاریک نزدیک به زمین می شوند. اما سیارک های تاریک در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند چرا که نزدیکی بیش از حد برخی از آن ها، احتمال برخورد آنان با زمین را به وجود می آورد.

این تلسکوپ دریچه ای جدید برای درک درست ما از عالم اطرافمان درست کرده است.

اما چند روز پیش آزمایشگاه پیشرانه های ناسا ( JPL ) اعلام کرد: «در 12 ژانویه ، اولین سیارک تاریک (2010 AB78)  نزدیک به زمین توسط جستجوگر نقشه بردار میدان دید باز مادون قرمز که به تازگی کار خود را شروع کرده است، کشف شد.» این سیارک تاریک در واقع با فاصله 158 میلیون کیلومتری، نزدیک ترین سیارک به زمین است که تا کنون دیده شده است. قطر آن حدود یک کیلومتر است و در مدار بیضوی اریبی نسبت به صفحه منظومه شمسی، به دور خورشید در حال گردش است. این جرم از زمین، به خورشید نزدیک تر است. این سیارک به علت شیب مداریش نسبت به مدار زمین، هیچوقت بیش از حد به سیاره ما نزدیک نمی شود برای همین احتمال نمی رود که این صخره سر گردان در آینده با زمین برخورد کند؛ اما دانشمندان به تحت نظر گرفتن این سیارک ادامه خواهند داد.

سیارک 2010 ab78 به صورت نقطه قرمزی در میانه تصویر قابل تشخیص است

WISE کار اصلی خود را (یعنی نقشه برداری از کل آسمان) از 14 ژانویه شروع کرده است و احتمال می رود تا پایان کارش 100هزار سیارک در منطقه ای مابین مریخ و مشتری، صدها سیارک نزدیک به زمین، و میلیونها ستاره و کهکشانی که تا کنون شناخته نشده اند را کشف کند. این تلسکوپ به مدت 6 ماه به نقشه برداری ادامه می دهد و در روز 4 بار اطلاعات خود را به زمین مخابره می کند.

پیش از WISE، تلسکوپ فضایی دیگری با نام ماهواره نجومی طیف مادون قرمز یا (IRAS)، نقشه ای در طول موج مادون قرمز از آسمان تهیه کرده است اما به علت حساسیت بیش از حد، این تلسکوپ نتوانست به راحتی اجرام تاریک مذکور را کشف کند.

این تلسکوپ برای تصویر برداری بهتر، در دمای 258- درجه سانتی گراد یعنی تنها 15 درجه بیشتر از دمای صفر مطلق کار می کند. در واقع این تلسکوپ دریچه ای جدید برای درک درست ما از عالم اطرافمان درست کرده است.

نوشته: مهدی زمانی

به نقل از: آسمان پارس

تنظیم برای تبیان: م.ح.اربابی فر