تبیان، دستیار زندگی
چرا انقلاب ها به وجود می آیند و چرا از بین می روند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل حیات و مرگ انقلاب

ممکن است یک انقلاب و یک نظام یک روز بمیرد. عامل مرگ و زندگی در یک انقلاب چیست؟

دو عامل وجود دارد که خیلی مهم است:

یکی شعارها و پرچم های برافراشته ی یک انقلاب است؛ شعارها و هدف هایی که یک انقلاب را ترسیم می کند. اگر عمر مفید این شعارها سر بیاید و انقلاب حرفی برای گفتن نداشته باشد، زائل خواهد شد.

آیت الله خامنه ای

البته این در مورد انقلاب اسلامی به هیچ وجه صدق نمی کند. شعارها و هدف هایی که این انقلاب ترسیم کرده، با ذات و نیازهای ذاتی انسان آمیخته است. هدف های این انقلاب همان طور که گفتیم عدالتخواهی، تکرم انسان، مبارزه ی با ستمگری، دفاع از مظلوم، پُر کردن شکاف های طبقاتی و جلوگیری از آن چیزی است که امیرالمؤمنین در آن بیان شریف ماندگار فرمود: «کظّة ظالم و لا سغب مظلوم»؛ یعنی سیری و پُرخوری و ترکیدن یک دسته ستمگر، و گرسنگی و به جان آمدن یک دسته ی دیگر. این شعارها هرگز کهنه نمی شود. نیازهای اصیل انسانی در طول تاریخ یکسان است و انقلاب اسلامی و اسلام این نیازها را مورد توجه قرار می دهد و دنبال آن است. استقلال یک ملت که تحت سلطه ی قدرت بیگانه نباشد یک نیاز اساسی است؛ این یکی از شعارهای انقلاب است. آزادی برای انسان ها، با همان مفهوم انسانی و اسلامی و صحیحِ خود، یک نیاز قطعی است. پس از لحاظ شعارها، انقلاب اسلامی کهنگی بردار نیست؛ این شعارها برای انسان همیشگی و مورد نیاز دائمی است.

ما باید صلاحیت انقلابی را در خود نگه داریم و حفظ کنیم. اگر این صلاحیت حفظ شد، ایدئولوژی انقلاب هیچ چیز کم و کسر ندارد. شعارهای انقلاب، زائل شدنی و عمر مصرف آن ها تمام شدنی نیست؛ آن ها همیشگی است

عامل دومکه ممکن است برای انقلاب مشکل درست کند، این است که دست اندرکاران و صاحبان انقلاب یعنی مردم و مسئولان سست و خسته شوند و اشتباه کنند و صلاحیت لازم را از دست بدهند. هر انقلاب و هر نظامی اگر به این آفت دچار شود، نابود خواهد شد؛ این را باید همیشه به عنوان یک تهدید در نظر داشت. این هایی که دائم عنوان می کنند تهدید، تهدید؛ تهدید واقعی و جدی این است. تهدید واقعی این نیست که یک دولت برای دولت و ملتی دیگر شاخ و شانه بکشد یا دندان نشان دهد. یک موجود زنده سعی می کند از طرق مختلف سیاسی و نظامی و با تدبیر و عقل از خود دفاع کند و آسیب را از خوددور کند؛ اما شرطش این است که زنده و سرپا باشد؛ به خودش اعتماد داشته باشد و صلاحیت لازم را در خود حفظ کرده باشد. این که ما گاهی به مسئولان و مردم عزیزمان توصیه های ی می کنیم، برای این جنبه ی دوم است.

ما باید صلاحیت انقلابی را در خود نگه داریم و حفظ کنیم. اگر این صلاحیت حفظ شد، ایدئولوژی انقلاب هیچ چیز کم و کسر ندارد. شعارهای انقلاب، زائل شدنی و عمر مصرف آن ها تمام شدنی نیست؛ آن ها همیشگی است. ما باید در خود، این صلاحیت ها را تقویت کنیم. در درجه ی اول، صلاحیت مسئولان است. در درجه ی بعد، صلاحیت کسانی است که می توانند در صحنه ی انقلاب و کشور اثرگذار و فعال باشند.(1)


پاورقی ها:

1- بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و دانش آموزان طرح ولایت، 17/5/1381.

منبع: کتاب نکته های ناب( جلد اول)

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور