تبیان، دستیار زندگی
با وجود اهدای ظروف چینی از سوی نمایندگان انگلستان....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاطره ای از کریم خان

در میان زندگی کریم خان زند خاطرات جذاب و شنیدنی به چشم می خورد که از میان آنها رفتار وی با نمایندگان انگلیس گرمی خاصی به این خاطرات بخشیده. و خود درس هایی است برای نسل هایی که بعد از وی آمده اند و در این سرزمینی که همیشه استکبار به سمت آن چشم دوخته است روزگار می گذرانند.

کریم خان زند

 «با وجود اهدای ظروف چینی از سوی نمایندگان انگلستان به وكیل‌الرعایا (كریم‌خان زند) او از همان ظروف مسی برای خوردن غذا استفاده می‌كرد. یكی از بازرگانان به او گفت لایق خان این گونه ظروف چینی است كه كریم‌خان بشقاب چینی را بر زمین زد و بشقاب تكه تكه شد. آن‌گاه بشقاب مس كاشان را خواست و بر زمین زد. بشقاب سالم ماند و كریم‌خان گفت سلاح مردم ایران این است و باید با همین ظروف مسی آشنا و به ساخته‌های كشور خود خرسند باشند تا تهیدست و درویش نشوند.»

به طور كلی كریم‌خان برخاسته از درون جامعه‌ای مملو از درگیری‌های داخلی و خارجی بود، وی نماینده جامعه‌ای گریزان، جنگ، كشتار، قحطی و بلا بود و دلیل حضورش نیز نقطه عطفی در تاریخ سراسر پر اغتشاش وقت به‌شمار می‌رفت

كریم‌خان توانست با آرامش، صبر، پشتكار و استقامت، صلح و آرامش را در مدتی كوتاه در ایران برقرار كرده و وحدت ملی و سیاسی را در كشور ایجاد كند

كریم‌خان توانست با آرامش، صبر، پشتكار و استقامت، صلح و آرامش را در مدتی كوتاه در ایران برقرار كرده و وحدت ملی و سیاسی را در كشور ایجاد كند. او نه شاهزاده بود و نه مدعی تاج و تخت بلكه خود را وكیل مردم نامید و با سجایای اخلاقی منحصر به فردی كه داشت نام خود را در تاریخ، به عنوان فرمانروایی خوش طینت، مهربان و باگذشت جاودان كرد.

كریم‌خان زمینه رشد و شكوفایی فرهنگ و هنر را ایجاد كرد و بسیاری از ادبا، شعرا و نویسندگان در این فضا به ایران بازگشتند. در واقع سلسله زندیه یك دوره تحول موقت از تاریخ ایران است كه بین دو دوره بزرگ تاریخی (دوره صفویه با دوامی بیش از دو قرن و قاجاریه با دوامی نزدیك به یك قرن و نیم) قرار دارد.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

منبع: خبرگزاری کتاب ایران( باتلخیص)