تبیان، دستیار زندگی
باید دانست که درمان گناه قلبی دشوار و زمان طئلانی را نیاز دارد تا با داروهائی که بر نفس تلخ و ناگوار است و در داروخانه الهی یعنی قرآن و علوم آل محمد صلی الله علیه و آله تعیین شده است، خود را مداوا کرد تا از آن پاک شد؛ برعکس گناه بدن، که درمانش نسبت به گنا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درمان حسادت

دوری از گناه

درمان گناه قلبی

باید دانست که درمان گناه قلبی دشوار و زمان طئلانی را نیاز دارد تا با داروهائی که بر نفس تلخ و ناگوار است و در داروخانه الهی یعنی قرآن و علوم آل محمد صلی الله علیه و آله تعیین شده است، خود را مداوا کرد تا از آن پاک شد؛ برعکس گناه بدن، که درمانش نسبت به گناه قلبی زود و آسانست.

مثلاً شرابخواری یا قماربازی و مانند اینها، هرگاه شخص براستی از خدا بترسد و از کار خود پشیمان شود و تصمیم بر ترک گیرد و اگر آن گناه را تدارکی لازم باشد انجام دهد برای پاک شدنش کافیست.

ولی گناه قلبی چون امر ثابت نهانی است، برای پاک شدن دل از آن به گذشت زمان درازی نیاز دارد که در آن مدت به داروهای مقرر در طب الهی مداومت کرده و چنانچه در مداوای آن مسامحه شود آن گناه ریشه دارتر و سخت تر می شود تا جائی که جز به آتش دوزخ درمان نخواهد شد.

بنابر این بر هر انسان عاقلی است که به گناه قلبی خود بیش از گناه بدن اهمیت دهد و به درمان آن بیشتر بکوشد و مسامحه ننماید، خصوصاً با ملاحظه اینکه گناه بدن یکی است، ولی گناه دل مستمر و گاهی شماره اش از حساب بیرون است؛ مثلاً کسی که یک جام شراب بخورد، یک گناه کرده است و یک واجب بر او است که از آن توبه کند؛ ولی کسی که حسادت در دل او ریشه دوانیده است، هر لحظه در گناه است و در هر لحظه، توبه از آن بر او واجب است و در برخی موارد به شمارش نَفَس کشیدن در گناه و ترک واجب است.

گناه قلبی چون امر ثابت نهانی است، برای پاک شدن دل از آن به گذشت زمان درازی نیاز دارد که در آن مدت به داروهای مقرر در طب الهی مداومت باید کرد.

عیب نهان خود را نمی بینیم

نکته دیگر آن که گناه بدن، چون آدمی آن را می بیند و خود را آلوده به گناه می داند ممکن است بزودی پشیمان شده و از آن توبه کند و پاک شود ولی گناه قلبی، چون از حس نهان است یافتن آن در خود، نیاز به دقت زیادی دارد خصوصاً به ملاحظه این که هر نَفسی خود را دوست دارد و دوستی مانع از دیدن عیب است.

از این جا است که گفته اند کسی عیب خود را نمی تواند دید بلکه باید از دیگری جویا شد.

درمان عملی حسد

سعی شود در برخورد با شخص مقابل که به او حسادت ورزیده شده است، کنش و واکنش های زیر انجام پذیرد:

1. بدیده خوش بینی به رفتار و گفتار مردم بنگر و تا یقین به فساد نکنی همه را حمل بر صحت بنما.

2. باید زبان خود را از بدگوئی نگاه داری و به جای ذکر عیب شخص مقابل، فضیلت هایی که از او سراغ دار بگویی و او را به فضیلت بشناسی و لغزش هایش را نادیده انگاشته، و به جای انتقام جویی، عفو و گذشت را شعار خود سازی و به سخن چینی نگرایی.

3. بر خلاف خواسته نفس و شیطان، با او متواضع باش و خوش رفتاری کن، گشاده رو باش و در سلام مقدم شو؛ به دیدنش برو و به او احترام کن.

4. باید از سرزنش و شماتت بپرهیزی و در مصیبت ها با او همدردی کنی.

5. او را دوست بداری و رابطه ایمانی خود را با او  برقرار کن و علاقه خود را به او افزایش ده.

6. هر خاطره ناروائی را که بر دل بگذرد باید فورا خود را از آن بازداری کنی و به خاطره های حق سرگرم سازی، مانند تدبّر در بزرگی جهان آفرینش.

آنچه به اختصار گذشت هرچند برای نفس دوائیست تلخ و ناگوار و بسیار سخت و دشوار ولی رشته ای است از جهاد با نفس که در قرآن و اخبار به آن امر شده و تنها دارو برای بیماری های روانی شناخته شده است.

گروه دین و اندیشه - مهدی سیف جمالی

برگرفته از کتاب قلب سلیم، نوشته شهید آیت الله دستغیب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.