تبیان، دستیار زندگی
1 آشوب 2 نیمروز راستین 3 تونل 4 نمی‌توانم بدون تو زندگی كنم 5 جرمال 6 بدرود گلساری 7 معادله عشق و مرگ 8 باران مزاحم 9 درخت گیلاس روی تپه 10 مرد دلیر غمزده 11 بیرون از چرخه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسابقه بین الملل- جام جهان نما

سینمای آسیا- جلوه گاه شرق

مسابقه بین الملل- جام جهان نما

1 . آشوب  

2  .نیمروز راستین  

3 . تونل  

4 . نمی‌توانم بدون تو زندگی كنم  

5  .جرمال  

6 . بدرود گلساری  

7 . معادله عشق و مرگ  

8  .باران مزاحم  

9.  درخت گیلاس روی تپه  

10 . مرد دلیر غمزده  

11 . بیرون از چرخه  

12 . کیمیا و خاک  

13 . آناهیتا