تبیان، دستیار زندگی
رنگ دریا گرچه رخسار مهر پیدا نیست شام هجران همیشه یلدا نیست تا که مجنون نگشته ای، خامی هر دلی جای عشق لیلا نیست موج باش و به رنگ دریا شو موج دریا جدا زدریا نیست غایب از خویش بوده ای یک عمر دل حریم حضور آیا نیست؟ دل به خورشید بست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رنگ دریا

امام زمان(ع)

گـرچــه رخسار مهر پیدا نیست

شام هجران همیشه یلدا نیست

تـا کـه مجنون نگشته‌ای، خامی

هـر دلی جای عشق لیلا نیست

مــوج بــاش و بــه رنـگ دریا شو

مـوج دریــا جــدا ز دریــا نــیـست

غایب از خویش بوده‌ای یک عمر

دل حــریــم حضـــور آیــا نیست؟

دل بـه خــورشیـد بـسـته‌ام، آیا

هـر غـروبـی نشان فردا نیست؟

سروده‌ی : حسن یعقوبی

تنظیم: گروه دین و اندیشه - عسگری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.