تبیان، دستیار زندگی
طبق توافقات به عمل آمده فیمابین سازمان دانش آموزی و وزارت صنایع، امکان بازدید دانش آموزان از کارخانجات صنعتی فراهم آموده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید علمی دانش‏آموزان از کارخانجات تولیدی

بازدید علمی دانش‏آموزان از کارخانجات تولیدی

در راستای ارتقاء بینش فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان، احراز و تثبیت هویت دینی - ملی و آشنایی با مصادیق پیشرفت ایران اسلامی در عرصه علمی و صنعتی، دانش آموزان عضو تشكل‏های سازمان دانش آموزی از معادن و كارخانجات تولیدی بازدید می‏كنند.

با توجه به اهمیت گردشگری علمی و صنعتی و توافقات صورت گرفته فیمابین سازمان دانش آموزی و وزارت صنایع و معادن بستر مناسبی برای بازدیدهای علمی دانش آموزان از معادن قابل بازدید و كارخانجات تولیدی در سراسر كشور فراهم آمده است.

گفتنی است: این بازدیدها توسط 20000 نفر از اعضای سازمان دانش آموزی تا پایان سال تحصیلی انجام می شود.

مدرسه اینترنتی نیز با توجه به اشتیاق دانش‏آموزان از اردوهای علمی، آیین‏نامه برگزاری اردو را در لینک زیر برای علاقه‏مندان آماده ساخته است.

index.aspx?pid=109234

تنظیم : سیده زهرا موسوی