تبیان، دستیار زندگی
17-14 غرفه تبیان 21-18 سالنB26 نشست" تولید نرم افزاری درحوزه علوم دینی" جمعه 23/2/84 جمعه 23/2/84 آقای دکترعلیرضا طالب پور 12-10 چهارشنبه 21/2/84 پزشکی- آقای دکتر شیرزاد 19-10 چهارشنبه 21/2/84 عضویت- خانم رحیمی 16-...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساعات حضور مدیران و مشاورین تبیان در نمایشگاه کتاب

17-14 غرفه تبیان

21-18 سالنB26 نشست" تولید نرم افزاری درحوزه علوم دینی"

جمعه 23/2/84

جمعه 23/2/84

آقای دکترعلیرضا طالب پور

12-10

چهارشنبه 21/2/84

پزشکی- آقای دکتر شیرزاد

19-10

چهارشنبه 21/2/84

عضویت- خانم رحیمی

16-14

چهارشنبه 21/2/84

حقوقی- آقای قدوسی

16-14

چهارشنبه 21/2/84

ای میل، اینترنت رایگان، اینترانت - آقای اجتهادی

17-15

چهارشنبه 21/2/84

پای دردل شما- خانم افتخار

17-15

چهارشنبه 21/2/84

تغذیه- خانم  ولدخانی

14-10

پنج شنبه 22/2/84

ورزشی- آقای صالح نیا

14-10

پنج شنبه 22/2/84

پای دردل شما- خانم پاکرو

17-15

پنج شنبه 22/2/84

کامپیوتر- آقای رحمتی زاده

19-10

پنج شنبه 22/2/84

انجمن- آقای علامه

15-10

جمعه 23/2/84

عضویت- خانم مه آبادی

19-10

جمعه 23/2/84

مسابقات و فنی سایت چت- آقای حلوائی