تبیان، دستیار زندگی
ر مدارس" پیامبر اکرم(ص) می فرماید: به فرزندان خود قرآن را تعلیم دهید و نام نیکو برگزینید و شنا را به آنان بیاموزید. انجمن شنای بانوان ایران ، روز گذشته طرح مدون خود را به تربیت بدنی آموزش و پرورش ارسال کرد. پس از فاجعه پ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" درس شنا در مدارس"

پیامبر اکرم(ص) می فرماید: به فرزندان خود قرآن را تعلیم دهید و نام نیکو برگزینید و شنا را به آنان بیاموزید.

انجمن شنای بانوان ایران ، روز گذشته طرح مدون خود را به تربیت بدنی آموزش و پرورش ارسال کرد. پس از فاجعه پارک شهر ، این انجمن تصمیم گرفت رشته شنا را در کلیه مدارس ایران آموزش دهد. اکنون این طرح تدوین و ارسال شده است. در ابتدا پای دوچرخه به بهترین نحو آموزش داده می شود و حتی از دانش آموزان با مقنعه و مانتو امتحان به عمل می آید .

انجمن از این اقدام خود دو هدف دارد اولا پیشگیری از اتفاقات ناگهانی وثانیااستعدا یابی دانش آموزان . متخصصان اعزامی انجمن ، به میزان توانایی و علاقه مندی  افراد آنان نیز توجه خواهند کرد تا در صورت نیازاز این توانمندی ها استفاده کنند.