تبیان، دستیار زندگی
این نرم افزار، اولین نرم افزار از یک مجموعه ی خود آموز شیمی می باشد که هدف آن، آموزش عمیق مفاهیم پایه ای علم شیمی است. این نرم افزار آموزش را از تعاریف اساسی؛ مثل تعریف اتم و مولکول شروع کرده و....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Atoms, Symbols and Equations

شیمی

این نرم افزار، اولین نرم افزار از یک مجموعه ی خود آموز شیمی می باشد که هدف آن، آموزش عمیق مفاهیم پایه ای علم شیمی است. این نرم افزار آموزش را از تعاریف اساسی؛ مثل تعریف اتم و مولکول شروع کرده و در ادامه به پرسش و پاسخ مباحثی مانند عناصر، جدول تناوبی، یون ها و موازنه ی واکنش های شیمیایی می پردازد. با پاسخ صحیح در هر قسمت، ادامه ی مباحث نمایش داده می شود. هم چنین محیط هایی تعاملی برای درک بهتر ترکیبات یونی و موازنه ی واکنش های شیمیایی درنظرگرفته شده است. نرم افزارهای بعدی این مجموعه که به مباحث پیشرفته‏ تری می‏پردازد، شامل Atoms, Bonding and Structure، Atom Builder، Ionic Bonding و Covelent Bonding است.

قابلیت کاربرد آموزشی: شیمی دبیرستان

حجم فایل:

دریافت نرم افزار