تبیان، دستیار زندگی
ى مى كند پس از صعود به جام جهانى اصلاً نباید نگران مسابقات دوستانه براى تیم ملى بود. «رایزنى هاى فدراسیون فوتبال ایران براى بازى دوستانه با تیم هاى چك و اسكاتلند جواب داده. این مسابقات پس از صعود تیم ملى به جام جهانى انجام مى...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پس از 27 مرداد

ایران با چك یا اسكاتلند بازى مى كند

پس از صعود به جام جهانى اصلاً نباید نگران مسابقات دوستانه براى تیم ملى بود. «رایزنى هاى فدراسیون فوتبال ایران براى بازى دوستانه با تیم هاى چك و اسكاتلند جواب داده. این مسابقات پس از صعود تیم ملى به جام جهانى انجام مى شود و حتى اگر تیم ملى به جام جهانى صعود نكند یكى از این دو بازى پیش از بازیهاى پلى آف در آسیا نقش یك دیدار تداركاتى را براى ایران خواهد داشت.»

البته این خبر تازه یى نیست. ماه ها پیش زمان آبادى سخنگوى فدراسیون فوتبال لیست بلندى از كشورهایى كه تیم ملى پس از صعود به جام جهانى با آنها بازى مى كند منتشر كرد. در آن فهرست غیر از این دو تیم، نام امریكا، ایتالیا، مكزیك و چند كشور ضعیف تر هم دیده مى شد.