تبیان، دستیار زندگی
شما به این دنیا آمده اید تا مقامتان را در جهان هستی بیابید و قدرت و استعدادتان را به دیگران نشان دهید و مفید باشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حق شما در زندگی

طبیعت

شما به این دنیا آمده اید تا مقامتان را درجهان هستی بیابید و قدرت و استعدادتان را به دیگران نشان دهید و مفید

باشید . شما دراین دنیائید تا درهمه زمینه ها چه جسمی، چه ذهنی و چه روحی شکوفا شوید . چشم بصیرت پیدا

کنید و قشنگیهای دنیا را ببینید و بفهمید که زندگی چه زیباست و این مطلب را دریابید که حقتان از زندگی ، آرامش و

آسودگی رفاه وآزادی است وبهره مند ازنعمتهای بی دریغ پروردگار .

راز شاد زیستن / ژوزف مورفی

برای خرید کتاب راز شاد زیستن کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.