تبیان، دستیار زندگی
کثرت شهدا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کثرت شهدا

شهید

از کنار دا که گذشتم ، گفت : بی صاحب مونده تا حالاکجا بودی ، الان بابات شهیدت می کنه. قبل ازآنکه جوابی به دا بدهم، بابا که انگارتازه متوجه من شده بود، پرسید کجاه بودی؟ برای موجه جلوه دادن غیبتم ، تند تند دلیل آوردم و گفتم : جنت آباد بودم ، اونجا پرشهید بود. داشتم کمک می کردم . گفت : جنت آباد! اونجا چه کارمی کردی ؟ گفتم : تو غسالخونه داشتم به بقیه کمک می کردم ، آخه شهیدا خیلی زیاد بودن. با تعجب گفت : مثلا چه کارمی کردی ؟ گفتم : تو غسل و کفن کردن شهدا کمک می کردم. گره ابروانش بازشد . نگاه دقیق تری بهم کرد و پرسید : نترسیدی ؟ گفتم : چرا اولش خیلی ترسیدم .

از کتاب دا / سیده زهرا حسینی

برای خرید کتاب دا کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب دفاع مقدس کلیک کنید.

برای خرید کتب تاریخ کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.