تبیان، دستیار زندگی
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان، در حرکت به سوی اهداف اطلاع رسانی خود و با توجه به اهمیت اطلاع رسانی محیطی و نقش این نوع تبلیغ در سطح همگانی اقدام به تهیه و نصب بنرهای تبلیغی سایت در چندین نقطه مهم و پر تردد سطح شهر اصفهان نموده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاع رسانی محیطی دفتر اصفهان در قاب تصویر

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان، در حرکت به سوی اهداف اطلاع رسانی خود و با توجه به اهمیت اطلاع رسانی محیطی و نقش این نوع تبلیغ در سطح همگانی اقدام به تهیه و نصب بنرهای تبلیغی سایت در چندین نقطه مهم و پر تردد سطح شهر اصفهان نموده است.

 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان
 • تبلیغات شهری تبیان اصفهان
  تبلیغات شهری تبیان اصفهان

عکس: حامد خدابنده

تنظیم: هومن بهلولی