تبیان، دستیار زندگی
بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش، كلیه سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها مكلفند در قراردادهای واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی، مواردی را رعایت كنند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخشنامه تغییرات قراردادهای واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی ابلاغ شد

بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش، كلیه سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها مكلفند در قراردادهای واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی، مواردی را رعایت كنند.

وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری پانا، در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش به آموزش و پرورش استان‌‌ها آمده است: مطابق تصویب نامه مورخ پانزدهم اسفند 84 هیئت وزیران با عنوان «راجع به عدم به كارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های كارشناسی، كمك كارشناسی و تخصصی در دستگاه‌های اجرایی»، تمام دستگاه‌های اجرایی مكلفند مفاد ماده فوق را در قراردادهای مربوط به واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی درج كنند.

وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی كاركنان پیمانكاران طرف قرارداد به حساب بانكی كه در یكی از بانك‌ها با امضای مشترك نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانكار طرف قرارداد افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد، پرداخت از حساب مذكور صرفاً برای واریز خالص حقوق مزایای كاركنان ذی ربط و واریز كسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و ... خواهد بود.

پیمانكار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات‌های پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به دستگاه اجرایی از پایان این ماه خواهد بود، در صورتی كه دستگاه اجرایی متوجه تخلف شركت پیمانكار شود، پرداختی به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و هزینه‌های مدیریتی پیمانكار كاهش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری پانا