تبیان، دستیار زندگی
یش از شروع بازى شموشك - استقلال در حالى كه امیر قلعه نویى در رختكن براى بازیكنان استقلال صحبت مى كرد یكدفعه سقف سوراخ شد و یكى از تماشاگران به داخل رختكن استقلال افتاد! سقف رختكن خراب شده بود و یكى از تماشاگرانى كه روى سكوها ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سقف رختكن استقلال فرو ریخت

پیش از شروع بازى شموشك - استقلال در حالى كه امیر قلعه نویى در رختكن براى بازیكنان استقلال صحبت مى كرد یكدفعه سقف سوراخ شد و یكى از تماشاگران به داخل رختكن استقلال افتاد! سقف رختكن خراب شده بود و یكى از تماشاگرانى كه روى سكوها نشسته بود پایین افتاد. البته به این تماشاگر آسیبى نرسید و هیچ كدام از بازیكنان استقلال هم آسیب ندیدند؛ اما استقلالى ها با دیدن این صحنه شوكه شدند. رختكن ورزشگاه شهداى نوشهر دقیقاً زیر سكوى تماشاگران قرار دارد و حضور تعداد زیادى از تماشاگران در آن قسمت از سكوها باعث شد كه سقف رختكن فرو بریزد. سكوهاى ورزشگاه شهداى نوشهر بسیار فرسوده شده و احتمال ریختن سایر نقاط سكوها هم وجود دارد.