تبیان، دستیار زندگی
در روز چهارم نمایشگاه تعداد كثیری از بازدیدكنندگانی كه به غرفه تبیان مراجعه كرده بودند پس از آشنائی با سایت تبیان و خدمات جالب آن ، همگی به عضویت سایت درآمدند و نكته جالبی كه می توان به آن اشاره كرد، تعجب اكثر بازدیدكنندگان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گرازشی از چهارمین روز نمایشگاه كتاب

در روز چهارم نمایشگاه تعداد كثیری از بازدیدكنندگانی كه به غرفه تبیان مراجعه كرده بودند پس از آشنائی با سایت تبیان و خدمات جالب آن ، همگی به عضویت سایت درآمدند و نكته جالبی كه می توان به آن اشاره كرد، تعجب اكثر بازدیدكنندگان از رایگان بودن خدمات گوناگون سایت تبیان بود، بنحوی كه اكثر این دوستان پس از آگاهی از سایت و خدمات آناظهار می داشتند  : بابت حق اشتراك چه مبلغی باید بپردازند ؟

و پس از آنكه از رایگان بودن این خدمات آگاه می شدند بسیار متعجب شده و مشتاق عضویت در سایت می شدند .

از روز دوشنبه نیز با حضور برنامه ریزی شده اعضای انجمنها در غرفه و گردهمائی های مربوطه و همچنین دائر شدن سرویس برگشت از نمایشگاه جهت اعضای سایت ، غرفه تبیان رونقی دوچندان خواهد یافت .

از جمله موارد جالب كه در نمایشگاه كتاب امسال به چشم می خورد ، برپائی غرفه سینما می باشد كه در این غرفه ، روزانه تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما حضور یافته و از نزدیك با مردم به صحبت پرداخته

و در جلسات نقد و بررسی آثار سینمائی كه همه روزه برگزار میگردد ، شركت می نمایند . همچنین نمایشگاه مطبوعات نیز با حضور اصحاب مطبوعات دایر می باشد كه در این سالن مراجعین ضمن آشنائی بیشتر با جریده مورد نظرشان از نزدیك به بیان دیدگاهها و نقد عملكرد جریده جهت بهبود و ارتقاء سطح مطالب منتشره با مسئولین آن می پردازند .

روابط عمومی مؤسسه تبیان