اثری هنری که اشتباهاً به مدت چند سال به عنوان یکی از آثار لئوناردو داوینچی معرفی شده بود،‌ سرانجام راه خود را به سوی حراجی ساوث بی نیویورک باز کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حراج اثری که هیچ وقت مال داوینچی نبود

-1

اثری هنری که اشتباهاً به مدت چند سال به عنوان یکی از آثار لئوناردو داوینچی معرفی شده بود،‌ سرانجام راه خود را به سوی حراجی ساوث بی نیویورک باز کرد.

به گزارش میراث آریا،‌ تابلوی نقاشی " آهنگر زیبا" اثر هنرمندی ناشناس،‌ به زودی به عنوان یکی از آثار مشابه لئوناردو داوینچی، در حراجی ساوث بی نیویورک زیر چکش حراج قرار خواهد گرفت.

این نقاشی رنگ روغن که 250 تا 500 هزار دلار قیمت گذاری شده است، تصویر زنی را در لباسی گران قیمت نشان می‌دهد که در پهلوی چپ خود ایستاده و به سمت بیرون نگاه می‌کند.

این تابلو که در سال 1929 یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های هنری دوران خود را به وجودآورده و کارشناسان برجسته فراوانی را به سوی خود کشانده بود،بعدها به دست یک زوج امریکایی فرانسوی به عنوان یکی از آثار داوینیچی به مبلغ 250 هزار دلار به موزه کانزاس فروخته شد.

جورج واچر، رئیس بخش نقاشی‌های قدیمی حراجی ساوث بی گفت: اگرچه این نقاشی بحث‌های متعددی را میان کارشناسان به وجود آورده اما به طور قطع اثر داوینچی نیست، زیرا در غیر اینصورت ارزش کنونی آن بیش از 250 میلیون دلار بود.

این تابلو که در سال 1929 یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های هنری دوران خود را به وجودآورده و کارشناسان برجسته فراوانی را به سوی خود کشانده بود،بعدها به دست یک زوج امریکایی فرانسوی به عنوان یکی از آثار داوینیچی به مبلغ 250 هزار دلار به موزه کانزاس فروخته شد.

اگرچه پس از آن سیر جوزف دووین، کارشناس معروف آثار هنری جعلی بودن آنرا مطرح کرد اما این ادعا از سوی هیات منصفه دادگاه اثبات نشد و وی با پرداخت جریمه محکوم شد.


تنظیم گروه هنری تبیان