تبیان، دستیار زندگی
حضرت رسول اکرم فرمود: از خدای تعالی بترسید، در حق بندگان و زیر دستان خویش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حقوق بندگان

عدالت

حضرت رسول اکرم فرمود: ازخدای تعالی بترسید، درحق بندگان وزیردستان خویش: ازآن طعام دهید ایشان را که خود خورید ، و از آن پوشانید که خود پوشید، و کاری مفرمائید که طاقت ندارند، اگرشایسته باشند نگاه دارید،و اگر نه بفروشید، و خلق خدای را در عذاب مدارید، که خدای تعالی ایشان را بنده و زیر دست شما گردانیده است ،و اگر بخواستی شما را زیردست ایشان گردانیدی و یکی پرسید که یا رسول الله روزی چند بار عفوکنیم از بندگان خویش ؟ گفت : هفتاد بار .

از کتاب کیمیای سعادت / غزالی

برای خرید کتاب کیمیای سعادت کلیک کنید.

تنظیم: آقایی

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید کتب ادبیات کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.