تبیان، دستیار زندگی
این در حالی است كه در تئاتر دفاع مقدس خیر و شر بودن دو طرف متخاصم از ابتدا مشخص است و این امر نمی‌تواند از لحاظ دراماتیكی چندان اغنا‌كننده باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تئاتر دفاع مقدس یا تئاتر مقاومت

یك هنرمند تئاتر كشور بر تغییر عنوان «تئاتر دفاع مقدس» به «تئاتر مقاومت» تاكید كرد.

تئاتر مقاومت

سید حسین فدایی‌حسین در گفتگو با خبرنگار فارس  با اشاره به اینكه تئاتر دارای ویژگی‌های دراماتیك است، تصریح كرد: تئاتر دارای مولفه‌های خاصی است كه در آن دو طرف در قالب ایده، افراد و عقیده با یكدیگر به مجادله می‌پردازند تا حقیقت آن شخصیت آشكار شود.

‌وی با اشاره به اینكه در نقل و بیان یك موضوع نمایش در آغاز نباید موضع‌گیری خاصی صورت گیرد، اظهار داشت: در قالب‌های تعریف شده اصول تئاتری و دراماتیكی باید دو گروه در یك تعادل و برابر با یكدیگر ارائه شوند تا در جریان اجرا مخاطب به خیر و شر بودن دو طرف و شخصیت ارائه شده آگاه شود.

این در حالی است كه در تئاتر دفاع مقدس خیر و شر بودن دو طرف متخاصم از ابتدا مشخص است و این امر نمی‌تواند از لحاظ دراماتیكی چندان اغنا‌كننده باشد چرا كه در دفاع مقدس این تعریف به وضوح آمده است كه نوع دفاعی كه شكل گرفته و تعریف می‌شود، مقدس بوده و گروهی كه در مقابل آن قرار دارد شر و پلید است.

این نویسنده نمایشنامه‌های تئاتر مقاومت ادامه داد: این عنوان، نویسنده را خلع سلاح كرده و مخاطب در آغاز می‌داند كه كدام طرف متخاصم خیر و كدام شر است و در نتیجه تماشای آن جذابیت زیادی برای مخاطب در راستای دانستن انتها و نتیجه تئاتر ندارد.

تئاتر

‌در ادامه با انتقاد از محدودیت موضوعی در پرداختن به ابعاد مختلف تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت‌ اظهار داشت: در این گونه تئاتر نمی‌توان هیچ یك از مشكلات جنگ و كسانی را كه در آن حضور داشتند را به چالش كشید و فضای دراماتیكی ایجاد كرد.

در تئاترهای دفاع مقدس باید همیشه خوبی‌های آدم‌های جنگ خود را گفت بنابراین نتیجه از ابتدا معلوم است پس نمی‌توان جذابیتی زیادی برای آن متصور شد.

جشنواره‌ها زمینه مساعدی را برای فعالیت‌های گسترده‌تر، كیفی و پیوسته‌تر ایجاد می‌كنند كه متاسفانه برپایی جشنواره‌های دفاع مقدس بسیار محدود و كم‌رنگ شده است.  جشنواره‌های این ژانر و گونه تئاتری باید نمود بیشتری در جامعه داشته باشد تا فعالیت در این عرصه محدود به یك دوره خاص زمانی نشده و مردم به تدریج با فرهنگ و ابعاد تئاتر جنگ آشنا شوند.

و باید برگزاری این جشنواره با رویكرد عمومی‌سازی و اجراهای عمومی این گونه تئاترها در جامعه به ویژه نسل جوان انجام شود تا بتوان تئاتر جنگ را از چارچوب جشنواره به بطن جامعه منتقل كرد.


تنظیم برای تبیان :

بخش هنر مردان خدا - سیفی