تبیان، دستیار زندگی
روزی رسول اکرم(ص)درمیان اصحاب خود سوالی را طرح کرد:درمیان دستگیره های ایمان،کدام یک ازهمه محکمتراست؟ یکی ازاصحاب گفت:نماز.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"امتحان هوش"

روزی رسول اکرم(ص) در میان اصحاب خود سوالی را طرح کرد: در میان دستگیره های ایمان، کدام یک ازهمه محکمتر است؟

یکی ازاصحاب گفت: نماز.

رسول اکرم(ص): نه.  دیگری: زکات.

رسول اکرم(ص): نه.  سومی: روزه.

رسول اکرم(ص): نه.  چهارمی: حج و عمره.

رسول اکرم(ص): نه.  پنجمی: جهاد.

رسول اکرم(ص): نه.

عاقبت جوابی که مورد قبول باشد،از میان جمع حاضر داده نشد و خود حضرت فرمود:

تمام اینهایی که نام بردید، کارهای بزرگ و با فضیلتی است؛ ولی هیچ کدام از اینها پاسخ آنچه من پرسیدم نیست.محکمترین دستگیره های ایمان، دوست داشتن به خاطر خداست.

قصه ها و پندها،جلد1،سید ناصر حسینی

محبوبترین بندگان خدا

"محبوبترین بندگان خدا"

هر روز یکی از فرزندان انصار کارهای پیغمبر را انجام می داد.روزی که نوبت " انس بن مالک" بود،ام ایمن، مرغ بریانی را به محضر پیغمبر آورد و گفت: یا رسول الله! این مرغ را به خاطر شما پختم.

حضرت دست به دعا برداشت و عرض کرد: خدایا! محبوبترین بندگانت را برسان که با من در خوردن این مرغ شرکت کند.

درهمان هنگام درکوبیده شد و پیغمبر(ص) فرمود: انس! در را باز کن.

انس گفت: خدا کند مردی از انصار باشد.

اما پشت در علی(ع) را مشاهده کرد و گفت: پیغمبر مشغول کاری است.

او برگشت و سرجایش ایستاد.

بار دیگر در کوبیده شده و باز پیغمبر(ص) فرمود: در را باز کن.

انس دوباره دعا کرد که مردی ازانصار پشت در باشد. در را باز کرد و دید باز هم علی(ع) است و گفت: پیغمبر مشغول کاری است.

و برگشت سرجایش ایستاد.

مرتبه ی سوم هم، در کوبیده شد و پیغمبر فرمود: انس! برو در را باز کن و او را به خانه بیاور. تو اول کسی نیستی که قومت را دوست داری؛اما او از انصار نیست.

انس می گوید: من رفتم و علی(ع) را به خانه آوردم و با پیغمبر مرغ بریان را خوردند.

قصه ها و پندها،جلد 1،سید ناصرحسینی

تنظیم: بخش کودک و نوجوان

*********************************

مطالب مرتبط

مسلمان شدن ابوذر

بهترین و بدترین مردم

حکایت هایی از امام رضا (ع)

به مادرم قول داده ام که دروغ نگویم

عالم شجاع

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.