تبیان، دستیار زندگی
در عصر و زمانی زندگی می‌کنیم که به نام عصر فن آوری و تکنولوژی نام گرفته است. در این زمان ابرقدرتها و کشورهای دیگر می‌خواهند با این تکنولوژی، خود را از حکومت های دیگر جلوتر بیندازند تا بتوانند جهان را بیشتر تحت نفوذ خود قرار دهند. اما جهان اسلام و مسلمانان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام محمّدباقر علیه‌السلام در اینترنت

ولادت امام باقر

اشاره

در عصر و زمانی زندگی می‌کنیم که به نام عصر فن آوری و تکنولوژی نام گرفته است. در این زمان ابرقدرتها و کشورهای دیگر می‌خواهند با این تکنولوژی، خود را از حکومت های دیگر جلوتر بیندازند تا بتوانند جهان را بیشتر تحت نفوذ خود قرار دهند. اما جهان اسلام و مسلمانان نباید غافل باشند، بلکه باید با هوشیاری تمام با تکنولوژی های مدرن، دین مبین اسلام - که کامل ترین ادیان از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روحی و روانی می‌باشد - را به جهانیان معرّفی نمایند.

یکی از عرصه هایی که در سالیان اخیر به طور جدّی محلّ نشر اندیشه های گوناگون شده است، «اینترنت» است. در این زمینه کاربرانِ مسلمان تلاش کرده‌اند تا با معرّفی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دنیا را با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا سازند که در این مقاله، حضرت امام محمّدباقرعلیه السلام را در اینترنت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

سایت هایی که امام باقرعلیه السلام را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند، به شرح ذیل می‌باشد:

1. مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام

در سایت مباحث گوناگونی مطرح شده است و به 21 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. مباحث مورد بحث درباره امام پنجم علیه السلام در این سایت از این قبیل می‌باشد:

1. سیره و سیمای امام باقرعلیه السلام.

2. امام باقرعلیه السلام و مسابقه تیراندازی.

3. چهل حدیث از امام علیه السلام.

آدرس: www. al-shia.com

2. پایگاه و سایت اهل بیت علیهم السلام

در این پایگاه مباحث ذیل درباره امام باقرعلیه السلام مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است:

1. شرح حال امام باقرعلیه السلام.

2. سیره امام باقرعلیه السلام.

3. فضایل امام باقرعلیه السلام.

4. سخنان امام باقرعلیه السلام.

5. احتجاجات امام باقرعلیه السلام.

6. وصیت های امام باقرعلیه السلام.

7. یاران و اصحاب امام باقرعلیه السلام.

8. حکایات امام باقرعلیه السلام.

9. کتاب شناسی امام باقرعلیه السلام.

10. بحث های امام باقرعلیه السلام.

11. زیارت های امام باقرعلیه السلام.

12. در مدح و رثای امام باقرعلیه السلام.

همچنین سایت کتابخانه ای وجود دارد که آثار مختصّ به امام باقرعلیه السلام در آن قرار داده شده که به شرح ذیل است:

1. آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، محمدتقی مصباح یزدی.

2. الصحیفة الباقریة و الصادقیة، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام.

3. امام باقرعلیه السلام جلوه امامت در افق دانش، احمد ترابی.

4. امام باقرعلیه السلام و تربیت فرزندان، علی همّت بناری.

5. امر به معروف در نهضت حسینی علیه السلام، عباس کوثری.

6. پیشوای پنجم، هیئت تحریریه مؤسّسه اصول دین قم.

7. پیشوای پنجم، علی نظری منفرد.

8. پیشوای پنجم، دفتر تبلیغات اسلامی.

9. تاریخ اسلام و عصر امامت امام سجاد و امام باقرعلیهما السلام.

10. چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد باقرعلیه السلام، عبدالله صالحی.

11. حضرت امام باقرعلیه السلام.

12. حضرت امام باقرعلیه السلام پیشوای پنجم.

13. حضرت امام باقرعلیه السلام پیشوای پنجم.

14. زلال معرفت، محمد باقر طاهری.

15. زندگانی امام محمد باقرعلیه السلام، آیت الله سید محمدتقی مدرسی.

16. سیره باقری علیه السلام، سید محمود مدنی بجستانی.

17. سیره عملی امام باقرعلیه السلام، محمد الله اکبری.

18. شناخت مختصری از زندگانی امام باقرعلیه السلام.

19. گوشه ای از زندگانی امام باقرعلیه السلام، سید محمدرضا آقامیری.

20. مرده ای که زنده شد، محمود پور وهّاب.

یکی دیگر از مباحث این سایت مقالاتی است که درباره امام محمد باقرعلیه السلام ارائه شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

1. امام باقرعلیه السلام و تربیت فرزند، علی همت بناری

2. امام باقرعلیه السلام حافظ دین.

3. امام باقرعلیه السلام در سایه قرآن، سید علیرضا جعفری.

4. بقر و باقر، سید محمد انجوی نژاد.

5. سیره عملی امام باقرعلیه السلام، بخش اوّل، محمد الله اکبری.

6. سیره عملی امام باقرعلیه السلام، بخش دوم، محمّد الله اکبری.

7. سیره عملی امام باقرعلیه السلام، بخش سوم، الله اکبری.

8. نهضت بزرگ علمی امام باقرعلیه السلام.

9. درسهایی از آموزگار دهر.

3. اهل بیت علیهم السلام در پایگاه فدک

این سایت به زبان عربی است که هر کدام از معصومان علیهم السلام را مورد تحقیق قرار داده است؛ از جمله امام باقرعلیه السلام که روی گزینه الامام الباقرعلیه السلام کلیک کرده، صفحه ای می‌آید که دو گزینه دارد که شامل مطالب ذیل است:

1. الامام الباقرعلیه السلام و هشام بن عبدالملک.

2. الامام الباقرعلیه السلام و جابر الانصاری رضی الله عنه.

3. الامام الباقرعلیه السلام مع الزّعیم الصّوفی محمد بن المنکدری.

4. الامام الباقرعلیه السلام مع فقیه اهل البصرة قتادة البصری.

آدرس: www. fadak. org

ولادت امام باقر علیه السلام

4. آستان قدس رضوی

در این سایت گزینه ای وجود دارد به نام سایت های مرتبط که در سمت راست کاربر می‌باشد. روی آن کلیک می‌کنیم، صفحه ای می‌آید که دارای گزینه هایی می‌باشد. یکی از آنها به نام اهل بیت علیهم السلام است. روی آن کلیک می‌کنیم، صفحه ای باز می‌شود که درباره معصومان علیهم السلام گزینه هایی دارد بصورت شماره بندی که به زبان های عربی، فارسی و انگلیسی می‌باشد که نمونه ای را بیان می‌کنیم:

شماره 10 به آدرس: www. hawzah. netحوزه

کلیک می‌نماییم، صفحه ای می‌آید به نام «فاضلین نراقی» که در ذیل آن، جدولی است که در باره امام باقرعلیه السلام می‌باشد که به شرح ذیل است:

1. شهادت امام باقرعلیه السلام.

2. وصیت امام باقرعلیه السلام.

3. تربیت شاگردان.

4. در آینه شعر.

5. سایت بلاغ

در این سایت - که زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی است - برنامه ای وجود دارد به نام پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. روی آن کلیک می‌کنیم، صفحه ای باز می‌شود که دارای مباحث مختلفی است. یکی از آن مباحث درباره امام باقرعلیه السلام می‌باشد. مباحث مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

1. منابع مالی اهل بیت علیهم السلام.

روی گزینه نام برده کلیک می‌کنیم، جدولی باز می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد که امام باقرعلیه السلام در این مباحث جایگاهی دارند:

1. اموال موروثی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم.

2. کار و کوشش از منابع مالی اهل بیت علیهم السلام.

3. کشاورزی از منابع مالی اهل بیت علیهم السلام.

2. زندگینامه معصومان علیهم السلام

در این گزینه که کلیک کنیم، زندگانی امام باقرعلیه السلام تحت عنوان 1 و 2 نمایش داده می‌شود.

3. فضایل و سیره فردی معصومان علیهم السلام

در این گزینه فضائل امامان معصوم علیهم السلام طراحی و تحقیق شده است که روی گزینه امام باقرعلیه السلام کلیک کنیم، دو گزینه به شماره های 1 و 2 می‌آید که در این دو گزینه مباحثی در رابطه با فضائل امام باقرعلیه السلام بیان شده است.

4. کتابشناسی معصومان علیهم السلام

در این گزینه کتاب هایی که در رابطه با معصومان علیهم السلام است، وجود دارد؛ از جمله امام باقرعلیه السلام. هنگامی که کلیک روی گزینه امام باقرعلیه السلام می‌کنیم، دو گزینه به عنوان 1 و 2 می‌آید. روی هر کدام کلیک کنیم، کتاب هایی که مربوط به امام باقرعلیه السلام است، آورده شده است.

5. اصحاب معصومان علیهم السلام

در این گزینه اصحاب ائمّه علیهم السلام آورده شده است. یکی از آنها که اصحاب امام باقرعلیه السلام بوده، جابر بن عبدالله انصاری می‌باشد.

6. مقالات

در این گزینه بر روی مقالات پیرامون امام باقرعلیه السلام کلیک می‌کنیم، سه گزینه به شرح ذیل می‌آید:

1. حضرت امام باقرعلیه السلام.

2. سیره عملی امام باقرعلیه السلام.

3. امام باقرعلیه السلام و تربیت فرزند.

7. سیره اجتماعی معصومان علیهم السلام

روی این گزینه کلیک کرده، بعد گزینه ای به نام تربیت فرزندان در سیره معصومان علیهم السلام را کلیک می‌کنیم. سپس گزینه امام پنجم علیه السلام به نام تربیت فرزند در منظر امام باقرعلیه السلام را کلیک کرده که مباحثی در آنجا گنجانده شده از قبیل:

1. آداب تربیتی پس از تولّد.

2. تأثیر شیر مادر در تربیت.

3. کودک و نیاز به محبّت.

4. ستایش از فرزند صالح.

5. والدین و نصیحت فرزند.

6. اهمیت آرامش خانواده در تربیت.

7. نقش تربیتی عمل والدین و مربّیان.

8. تربیت معنوی فرزندان.

8. سخنان حکمت آمیز معصومان علیهم السلام

به این گزینه که وارد می‌شویم، روی گزینه حکمت آمیز حضرت امام باقرعلیه السلام کلیک کرده مباحثی را از زبان ایشان به شرح ذیل مشاهده می‌نماییم:

1. بردباری.

2. رفاقت دیرین.

3. فضیلت دانش و دانشمند.

4. نکوهش درخواست از افراد تازه به ثروت رسیده.

5. گنجهای برّ و نیکویی.

6. اندرز صعصعه.

7. پرهیز از سستی و بی تابی.

8. نشانه های فروتنی.

9. فضیلت شرم و ایمان.

آدرس: www. balagh. net

6. پایگاه اشراق

در این پایگاه و سایت، گزینه هایی وجود دارد که یکی از آنها به نام سیرت و اقوال معصومین علیهم السلام می‌باشد. روی آن کلیک کرده، در سمت راست کاربر سه گزینه وجود دارد که روی هرکدام کلیک کنیم، فهرست هایی می‌آید که در آن فهرستها یک گزینه، مخصوصِ امام باقرعلیه السلام می‌باشد.

آدرس: www. ishragh. net

7. مرکز آل البیت العالمی للمعلومات

نام دیگر این پایگاه «سایت الباقرعلیه السلام» است، در این سایت، موضوعات مختلفی وجود دارد؛ در رابطه با امام باقرعلیه السلام مباحث ذیل می‌باشد:

1. ولادت.

2. علم امام.

3. اخلاق امام.

4. امام و امویان.

5. مناظرات امام.

6. ضرب سکّه اسلامی به دستور امام باقرعلیه السلام.

7. یاران و اصحاب امام.

8. شهادت امام باقرعلیه السلام.

آدرس: www. al- Shia. com

8. شبکه رشد

در این سایت گزینه ای وجود دارد به نام «دانشنامه اسلامی» که مربوط به تاریخ زندگی ائمّه معصومین علیهم السلام می‌باشد، در آنجا تحت عنوان خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم علیهم السلام درباره امام باقرعلیه السلام مباحثی وجود دارد به شرح ذیل:

1. ولادت.2. فضائل.

3. علم.4. حوادث دوران امامت.

5. حاکمان دوران امامت

آدرس: www. roshd. ir

ولادت امام باقر علیه السلام

9. شبکه امام باقرعلیه السلام

این سایت که زیر نظر مرکز جهانی آل البیت است، به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی ترجمه شده است.

آدرس: www. imambager. net

10. پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی

این سایت که یک پایگاه سراسری است به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی بیان شده است که در سمت راست کاربر گزینه ای است به نام اصطلاح نامه علوم اسلامی که روی آن کلیک کرده، صحفه ای باز می‌شود. گزینه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کرده سپس در قسمت جستجو نام مقدّس امام باقرعلیه السلام را تایپ نموده، سپس مباحثی که مربوط به امام باقرعلیه السلام است در یک صفحه پدیدار می‌شود. روی هر کدام از گزینهها کلیک کنیم، مباحث مربوطه را برای ما نشان می‌دهد.

آدرس: www. seraj. ir

11. مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

در صفحه اوّل این سایت مباحث گوناگونی وجود دارد که یکی از آن، مباحث عترت می‌باشد. روی آن کلیک کرده، صفحه دیگری باز می‌شود که در رابطه با ائمّه معصومین علیهم السلام است. یکی از آن گزینهها در رابطه با امام پنجم علیه السلام می‌باشد که مباحث آن به شرح ذیل است:

1. احادیث.2. زیارتنامه.

3. زندگینامه.4. داستان.

5. عترت در یک نگاه.

آدرس: www. ahl-al- bait. org

قابل توجّه کاربران

تمام سایت ها، خصوصاً سایت های مذکور، به وسیله موتور جستجوگر googleقابل اجرا می‌باشد.

تنظیم: گروه دین و اندیشه - حسین عسگری

منبع: کوثر، تابستان 1384، شماره 62

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.