تبیان، دستیار زندگی
لندن‎ ـ تیم‎ چلسی‎‎‎ از یك‎ قدمی راهیابـی بـه‎ دیدار پایانی‎ جام‎ قهرمانـان‎ بـاشگـاههـای‎ اروپا با این‎ مسابقات‎ وداع كرد. به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر, در نخـستـیـن‎ دیدار برگشت‎ مرحله‎‎ نـیمـه پـایـانـی‎ جـام‎ قهرمانان‎ ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وداع چلسی‎‎ با جام‎ قهرمانی اروپا


لندن‎ ـ تیم‎ چلسی‎‎‎ از یك‎ قدمی راهیابـی بـه‎ دیدار پایانی‎ جام‎ قهرمانـان‎ بـاشگـاههـای‎ اروپا با این‎ مسابقات‎ وداع كرد.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر, در نخـستـیـن‎ دیدار برگشت‎ مرحله‎‎ نـیمـه پـایـانـی‎ جـام‎ قهرمانان‎ اروپادیشب‎ در حضوربیش‎ از42 هزار تماشاگر ورزشگاه‎ انفیلـد بنـدر لیـورپـول‎ انگلیس‎ تیم‎ چلسـی‎ كـه‎ بـرای‎ كـامـل‎ كـردن‎ افتخارات‎ این‎ فصل‎ خـود پـس‎ از قهـرمـانـی‎ باشگاههای‎ برتر و جام‎ اتحادیه‎ انگلیس‎ این‎ بار بـرای‎ راهیـابـی‎‎ بـه‎ دیـدارپـایـانـی معتبرترین‎ جام‎ اروپا دردیداری‎ اروپائی‎ به‎ مصاف‎ لیورپول‎ رفته‎ بود در دام‎ دفاع سـخـت‎ این‎‎ تیم‎ گرفتار شد و با ناتـوانـی‎ از زدن حتی‎ یك‎ گل‎ ازاین‎ مسابقات‎ حذف‎ شد.

در این‎ دیدار كه‎ قضاوت‎ انرالبوس‎ میشـل‎ از اسلواكی‎ برعهده‎ داشت‎ لیورپـول‎‎ بـاتـك‎ گـل دقیقه‎ چهار لوئیس‎ گارسیا حریف‎ لندنی‎ خـود را شكست‎ داد و با برتـری‎ یـك‎ بـر صفـر در مجموع دو دیدار رفت‎‎ و برگشت جواز حضـوردر دیدار پایانی‎ این‎رقابتها را در استانبـول‎ تركیه‎ كسب‎ كرد.

در دیگر دیدار این‎‎ مرحلـه‎ امشـب‎ میـلان در حالی‎ در ورزشگاه‎‎ فیلیپس‎ ایندهوون‎ به مصاف‎ قهرمان‎ باشگاههای‎‎ هلند می‎ رود كه‎ در بازی رفت‎‎ با دو گل‎ آیندهوون‎‎ را درسن سیرو شكست داده‎ بود.