تبیان، دستیار زندگی
جلسه مطبوعاتی پیرامون سلطان محمد نگارگر و مكتب تبریز دیروز در فرهنگستان هنر برگزار شد . خبرگزاری مهر- دكتر بهمن نامورمطلق دبیركل همایش در ابتدای این جلسه گفت: هنر نگارگری هنری مهجور است كه ناشناخته مانده است.در واقع هدف اص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همایش سلطان محمد و شناخت نگارگری ایرانی


جلسه مطبوعاتی پیرامون سلطان محمد نگارگر و مكتب تبریز دیروز در فرهنگستان هنر برگزار شد.

خبرگزاری مهر- دكتر بهمن نامورمطلق دبیركل همایش در ابتدای این جلسه گفت: هنر نگارگری هنری مهجور است كه ناشناخته مانده است.در واقع هدف اصلی از برگزاری این همایش ها نوعی بازنگری و بازشناخت هنر ایرانی و تاریخ و فرهنگ ایران است.وی افزود: كوشیدیم تا در برگزاری این همایش ها ارتباطی میان هنر معاصر و هنر كهن به وجود آوریم.براساس این اهداف برنامه های گوناگونی با همكاری نهادهای ذی ربط انجام دادیم.دكتر نامور مطلق اظهارداشت: بولتن های خبری، ساخت فیلم های مخصوص، سخنرانی های علمی وهم اندیشی در استقبال و بدرقه این همایش ها از جمله برنامه های ما خواهد بود. نزدیك به چهار نمایشگاه هنری برگزار می شود كه به ترتیب شامل:

?.خیال ایرانی پیرامون نقاشی كمال الدین بهزاد، 2. سیمرغ  كه منتخبی از آثار نگارگران ایرانی است، 3. معراج كه نگاره محبوب سلطانمحمد  بوده و به موضوع معراج پیامبر می پرداخته است، 4. نگاه نگارگر كه گزیده مكتب تبریز  است.

دبیركل همایش در ادامه گفت: در كنار این برنامه ها برنامه های چاپ و نشر هم داریم كه باعناوین كتاب هایی چون: 1.سیمای سلطان محمد نقاش 2. مكتب نگارگری تبریز ، قزوین  و مشهد 3. سیر تحول نقاشی سده شانزدهم  4.مروری بر آثار نگارگری 5. نقاشی های ایرانی و مجموعه خیال 6.چهل اثر از سلطان محمد به معرض نمایش عمومی همزمان با افتتاح نمایشگاه درمی آید.

دكتر نامور مطلق اضافه كرد: یكی از فعالیتهای فرهنگستان هم اندیشی استانی جهت بدرقه همایش های بین المللی است.

همچنین قرار است بررسی مكاتب نقاشی قزوین  و مشهد جزء برنامه های آینده ما باشد.

مجید شریف زاده دبیر علمی همایش نیز در این نشست در پاسخ به این سئوال كه چرا این فعالیت ها از جانب فرهنگستان هنر برگزارشده است، گفت یكی از دلایلش توجه به هنر و هنرمندان تاریخ ایران است.

وی افزود: ما گنجینه هایی داریم كه می توانند الهام بخش فرهنگ و هنر باشند، زیرا در طی این سالها آن طور كه باید به این هنرها توجه نشده است و می توان گفت درگذشته ما یك نوع غفلت هنری انجام داده ایم.اما امروز با تاسیس فرهنگستان تصمیم گرفتیم به شكل جدی به هنر نگارگری بپردازیم.وی درباره همایش سلطان محمد تصریح كرد: سلطان محمد یكی از نگارگران برجسته ماست كه متاسفانه شناخت ما نسبت به این هنرمند اندك است.این نمایشگاه با عرضه آثار سلطان محمد، فرصتی جهت نگاه عمیق به آثار این هنرمند فراهم می كند.