تبیان، دستیار زندگی
با باریدن باران در کوه ها، تپه ها و زمین های مرتفع، آب به صورت جویبار و رودخانه به سمت دریا جاری می شود. از آب جاری می توان برای انجام کار استفاده کرد. همان طور که یادتان هست، انرژی توانایی انجام کار است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی آب

با باریدن باران در کوه ها، تپه ها و زمین های مرتفع، آب به صورت جویبار و رودخانه به سمت دریا جاری می شود. از آب جاری می توان برای انجام کار استفاده کرد. همان طور که یادتان هست، انرژی توانایی انجام کار است. پس از آبِ روان که انرژی جنبشی دارد می توان برای تولید الکتریسیته استفاده کرد.

نیروی آب

در طول سال های متمادی از رودخانه ها در گرداندن چرخ های چوبی استفاده می شده است. این چرخ های چوبی به سنگ های سنگینی متصل بوده که با چرخش آن ها می توانستند گندم، برنج و دیگر غلات را به آرد تبدیل کنند. به این چرخ های بزرگ چوبی، آسیاب آبی می گوییم.

آسیاب های آبی به دو روش کار می کنند. یا مثل نقاشی متحرک مقابل روی رودخانه قرار گرفته و جریان آب آن ها را به حرکت در می آورد و یا مانند شکل مقابل، آن ها را زیر جریان آب قرار می دهند تا ریزش آب باعث چرخیدن شان شود. امروزه از آب های روان می توان برای تولید الکتریسیته استفاده کرد.

«هیدرو» در لاتین به معنی آب است و «هیدرو الکتریک» یعنی تولید الکتریسیته توسط انرژی آب.

نیروی آب

انرژی هیدروالکتریک از انرژی جنبشی آبی که در حال حرکت است به دست می آید. برای تبدیل انرژی جنبشی آب به الکتریسیته، روی رودخانه ها سدهایی می سازند که مانع حرکت آب شود. آب رودخانه، همان طور که در شکل می بینید، پشت سد مثل یک دریاچه ی بزرگ جمع می شود و از آن جا به نیروگاه تبدیل انرژی در سد هدایت می شود.

در تمام جهان آب یکی از منابع مهم تولید انرژی الکتریسیته است. انرژی هیدرولیک تقریباً ده درصد نیاز ما را در انرژی الکتریسیته تأمین می کند. در مناطقی که کوه های بلند و رودخانه های زیادی وجود دارد (مثل شمال و غرب کشورمان)، این انرژی سهم بیشتری در رفع نیازهای ما دارد.

نیروی آب
یک سد آبی چگونه کار می کند؟

آب پشت سد از طریق یک دریچه ی ورودی به مسیر تونل مانندی، سرازیر می شود که به یک توربین منتهی شده است. آب جاری به پره های توربین برخورد کرده و آن را به چرخش در می آورد. توربین موجود در سد، شبیه همان توربینی است که در مطلب (توربین ها، ژنراتورها و نیروگاه های برق) دیدیم با این تفاوت که آن را بخار می گرداند و این توربین را جریان آب می گرداند.

توربین به ژنراتوری متصل است که انرژی الکتریسیته تولید می کند. پس از تولید، الکتریسیته می تواند از طریق سیم های انتقال به مکان هایی با فاصله های دور منتقل شود، به خانه ی شما، مدرسه تان، خیابان و کارخانه هایی که به آن نیاز دارند.

مترجم: سحر حمیدی