• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/06/10
  • تاريخ :

حکایت

یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت وهمت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان ذوالنون بگریست و گفت : " اگر من خدای را عزوجل چنین پرستیدمی که تو سلطان را ، از جمله صدیقان بودمی "

گرنه امید و بیم راحت و رنج    پای درویش بر فلک بودی

ور وزیر از خدا بترسیدی       همچنان کز ملک، ملک بودی

UserName