تبیان، دستیار زندگی
فولاد خوزستان در همان مسیری حرکت می کند که رقبایش می خواهند. این تیم مساوی می کند و امتیازات حساس را یکی پس از دیگری از دست می دهد تا تیمهایی مثل استقلال، ذوب آهن و پرسپولیس هر روز امیدوارتر از قبل حرکت کنند. اینکه فولاد چر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فراز و نشیبهای لیگ برتر فوتبال در روزهای پایانی


فولاد خوزستان در همان مسیری حرکت می کند که رقبایش می خواهند. این تیم مساوی می کند و امتیازات حساس را یکی پس از دیگری از دست می دهد تا تیمهایی مثل استقلال، ذوب آهن و پرسپولیس هر روز امیدوارتر از قبل حرکت کنند.

اینکه فولاد چرا فولاد دراین چند بازی اخیر آن طراوت وشادابی گذشته را ندارد، حتما باید کادرفنی پاسخی بر آن داشته باشند، اما به این مهم باید توجه داشت که فولادیها قبل از آنکه امتیازات را بر اثر مسائل فنی از دست بدهند دچار مشکلات روحی وروانی شده اند. فولاد دراین روزهای حساس بیش از گذشته به آرامش نیازدارد. آرامشی که مغز وروان فولادیها را با حرکات بدنی و جسمانی آنها همسان سازد. دراین روزها بنظرمی رسد فولادیها تمرکزلازم را ندارند و نتایج خوبی که استقلال وهمچنین پرسپولیس می گیرند برنگرانی های آنها افزوده است.

درهمین حال کادرفنی و بازیکنان استقلال وپرسپولیس که ازتجربه وروحیه لازم برای یک چنین روزهایی برخوردارند، هرروز که نتیجه خوبی می گیرند درصد شانس خود را برای قهرمانی افزایش می دهند وهمین امرفولاد را دچار اضطراب ودلهره کرده است.

حال استقلال با بازیهای با طراوتی که انجام می دهد خود را شایسته تر ازپرسپولیس، ذوب آهن وحتی فولاد به قهرمانی می داند و اگرفولاد یک لغزش دیگر داشته باشد، با توجه به بازیهای نسبتا آسانی که استقلال پیش رو دارد آبی هایی تهرانی می توانند به عنوان قهرمانی دست یابند.

پرسپولیس هم البته هنوزخالی از شانس نیست، اما بازیهای پرسپولیس در لیگ این فصل حکایت از فرازو نشیبهای فراوان دارد که این تیم را درحد و قواره یک قهرمان نشان نمی دهد. پرسپولیس بخصوص دربرابر پاس ثابت کرد که ازحال وهوای قهرمانی به دور است و اگرمی توانست پاس را شکست دهد، چه بسا شانس زیادی برای قهرمانی داشت. اما اکنون شانس استقلال بعد از فولاد بیشتر ازپرسپولیس وذوب آهن است.

هرچند که قهرمانی برای هرتیم و به خصوص پرسپولیس بسیارشیرین است، اما ظلم به حقیقت فوتبال است اگر پرسپولیس با این بازیکنان و این بازیها به مقام قهرمانی دست یابد. این ظلم بیش ازهمه متوجه خود پرسپولیس است، چرا که اگر با این شکل و شمایل به عنوان قهرمانی دست یابد، فصل بعد نباید انتظار جذب بازیکنان بهتری از این تیم داشت وباز روز ازنو روزی ازنو برای سرخها و هواداران آنها که به واقع از این پرسپولیس خسته شده اند، آغاز خواهد شد.

با این وجود فوتبال قابل پیش بینی نیست وبرای ما هم تفاوتی نمی کند که کدام تیم قهرمان می شود، اما آنچه که مهم است این واقعیت است که پرسپولیس اگرقهرمان شود مانند سه فصل پیش که خیلی اتفاقی به قهرمانی دست یافت، همه مشکلات و ضعفهای موجود را فراموش خواهد کرد.