تبیان، دستیار زندگی
سومین جشنواره‎‎ جهانی‎ فیلم‎ كوتـاه اصفهان‎‎‎ با معرفی‎ برگزیدگان پایان یافت‎. به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر، بـرنـدگـان‎ جشنواره‎ عبارتند از: در بخش‎ مستند فیلم‎ آسیابهای‎‎ بادی ساخته‎ مهرداد اسكویـی‎ عنوان‎‎ بهترین را بـه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزیدگان‎‎ جشنواره‎‎ فیلم‎ كوتاه اصفهان


سومین جشنواره‎‎ جهانی‎ فیلم‎ كوتـاه اصفهان‎‎‎ با معرفی‎ برگزیدگان پایان یافت‎.

به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر، بـرنـدگـان‎ جشنواره‎ عبارتند از:

در بخش‎ مستند

فیلم‎ آسیابهای‎‎ بادی ساخته‎ مهرداد اسكویـی‎ عنوان‎‎ بهترین را بـه‎ خـود اخـتصـاص‎ داد و برنده ‎‎‎ 4 سكه، تندیس‎ جـشنـواره و دیـپلـم‎ افتخار شد.

فیلم‎ سارس‎ در بیجینگ‎ نیز به‎ كـارگـردانـی‎ وانگ‎‎ شین‎‎‎ گینگ از چین به‎ عنوان فیلـم‎‎ دوم قالیچه‎ دستباف‎ و دیپلم‎ افـتخـار را از آن‎ خود كرد.

همچنین‎ دیپلم‎‎ افتخار به‎ فیلم لایف‎ تو لیـو ساخته‎ ماك‎‎ لگ‎ آدامك از لهستان‎ تعلق‎ گرفت‎.

در بخش‎ داستانی‎

فیلم‎ میگو ئلینا ساخته‎ ریـدر اورتـگـا از ونزوئلا به‎‎ عنوان‎‎ بهترین فیلم‎, برنـده یـك‎ قالیچه‎‎ دستباف‎ و تندیس‎ جشنواره و دیپـلـم‎ افتخار .

فیلم‎ وینتر ملودی‎ بـه‎ كـارگـردانـی‎ آشـوت‎ مكرتچیان‎‎‎ از ارمنستان به‎ عنوان فیلم‎‎ دوم, برنده‎‎‎ یك‎ قالیچه دستباف‎ , تندیس‎ جشنـواره و دیپلم‎ افتخار.

همچنین‎‎ جایزه‎‎‎ ویژه هیات‎ داوران به مـهـدی‎ جعفری‎‎ برای كارگردانی‎‎ فیلم‎ " كمی بالاتـر" تعلق‎ گرفت‎ و برنـده‎‎ چهـار سكـه و تنـدیـس‎ جشنواره‎ شد.

همچنین‎ دیپلم‎‎ افتخار به‎‎ فیلم د ویندو بـه كارگردانی‎‎ روسودان‎‎ پیر ویلی از گرجسـتـان تعلق‎ گرفت‎.

فیلم‎ الگی‎‎ به‎ كارگردانی تارن‎‎ پتروسیان از ارمنستان‎ نیز دیپلم‎ افتخار دریافت‎ كرد.

بخش‎ فیلم‎ های‎ مستنـد صنـعتـی‎

جایزه‎‎ بهترین‎ تهیه كنندگی‎ فیلـم‎ مـستـنـد صنعتی‎ به‎‎ مجتمـع‎ فـولاد مبـاركـه بـرای‎ مجموعه‎‎‎‎ آثار مستندی‎ كـه بـه ایـن‎ دوره از جشنواره‎‎ ارائه كرد, اهدا شد.

همچنین‎‎ بهترین جایزه‎‎ كارگردانی‎ به مستنـد «سنگ‎ آهن‎ اراده‎‎» به محمدسعیـد محـصصـی‎ اختصاص‎ یافت‎.

مستند صنـعتی‎‎ گل‎‎ بدر به‎ كارگردانی بلال ملاحمـزه‎ هم‎‎ دیپلم افتخار را از آن‎ خود كرد.

مستند صنعتـی‎ «دنیـای‎ ستـرده‎‎ جـوش‎» بـه كارگـردانـی‎‎ «فـیمـا امـامـی» و «رضـا دریانوش‎» نیز دیپلم‎ افتخار گرفت‎.

در بخش‎ مستند فیلم‎

محبت‎ سرباز ایـران‎‎ بـه‎ كـارگـردانـی‎ حسـن قهرمانی‎ و " تماشاخانه‎‎‎ و پرونده مختومه " به‎‎ كارگردانی‎‎ حمدی‎ بیگلی بـه طور مـشتـرك‎ برنده‎‎‎ جایزه ویژه هیات‎ داوران‎ شدند.

در بخـش‎ داستـانـی‎

فـیلـم‎ شیـرزاد بــه‎ كارگردانی‎ رضا فرهمند فیلم‎ برتر این‎ بخـش‎ و جایزه‎‎ ویژه هیات‎ داوران‎ به‎‎ دو فیـلـم‎ «لحظه شروع شب‎» به‎ كـارگـردانـی‎ «كیـارش‎ اسـدی‎ زاده‎‎» و «كمــی‎ بــالاتــر» بــه كارگردانی‎ مهدی‎‎ جعفری اختصاص‎ یافت‎ .

در بخش‎ انسان‎ و معنویت‎

عاشقی‎‎ ساخته‎‎‎ پروانه معصومی جایزه بـرتـر جشنواره‎ در ایـن‎ بخـش‎ و " عكـس‎ روی‎ تـو " غلامرضا مهیمن‎ و فیلم‎‎ «نخل‎ روز دهم» بـه‎ كارگردانی‎ بابك‎ بهداد جایزه‎‎‎ ویژه جشنواره را از آن‎ خود كردند.

در بخش‎ اصفهان‎ شناسی‎

جایزه‎‎ ویژه هیات‎ داوران‎ به‎‎‎ «خط مستـقیـم‎ یـك‎ دایـره» بـه كارگردانی‎ امیر موسوی‎ و فارنهایت ‎ 666 بـه‎ كارگردانی‎‎ مهدی‎ فدایی تعلق‎ گرفت‎.

همچنین‎‎ دیپلم‎ افتخار جشنواره‎ در این بخـش‎ به‎ فیلم‎ «اوهـا» از مـحمـود رحمـانـی‎ و دیپلم‎ افـتخـار بـه‎ هـومـن‎ بهـمنـش‎ بـرای‎ تصویربرداری‎ تعلق‎ گرفت‎.

سومین‎ جشنواره‎‎ جهانی‎ فیلم‎‎ كوتـاه از سـوم تا هشتم‎ اردیبهشت‎ در اصفهان‎ برگزار شد.