تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان خواهند فهمید که: چگالی به صورت نسبت جرم به حجم یک ماده بیان می شود.برای این که جسمی شناور شود، چگالی اش باید از چگالی محیط اطرافش کمتر باشد.چگالی، اصلی است که در بیشتر پدیده های روی زمین مثل چرخه آب نقش دارد.چگالی روی کارکرد بالون های هوای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه چیز درباره چگالی

مایع چند لایه

محتوای دوره:

به عنوان نتیجه این بخش دانش آموزان خواهند فهمید که:

 1. چگالی به صورت نسبت جرم به حجم یک ماده بیان می شود.
 2. برای این که جسمی شناور شود، چگالی اش باید از چگالی محیط اطرافش کمتر باشد.
 3. چگالی، اصلی است که در بیشتر پدیده های روی زمین مثل چرخه آب نقش دارد.
 4. چگالی روی کارکرد بالون های هوای گرم تاثیر دارد.

سوالات ضروری ای که این بخش بر آن ها تمرکز دارد:

 1. چگالی چیست؟
 2. جرم چیست؟
 3. حجم چیست؟
 4. آیا چگالی قابل اندازه گیری است؟
 5. چرا بعضی از اجسام در بعضی محیط ها شناورند، ولی در محیط های دیگر فرو می روند؟
 6. چگالی چه نقشی در چرخه آب دارد؟
 7. آیا می توان بادکنکی ساخت که در هوا شناور شود؟

ارزیابی

فعالیت های کارکردی

 1. دانش آموزان با استفاده از اطلاعاتشان درباره جرم و حجم و چگالی، یک بالون هوای گرم کوچک شناور خواهند ساخت.
 2. دانش آموزان مدلی طراحی خواهند کرد که طرز کار چگالی را در چرخه ی آب نشان می دهد.

خود ارزیابی دانش آموز

 1. دانش آموزان گزارشی درباره تجربه شان از ساخت بالن خواهند نوشت و در آن توضیح خواهند داد که جرم و حجم و چگالی چگونه بر مدل هایشان تاثیر می گذارد. سپس یادگیری و پیشرفتشان در طول دوره را ارزیابی خواهند کرد.

عناصر کلیدی ای که دانش آموزان باید بدانند:

 1. تعریف چگالی، جرم و حجم
 2. یکاهای SI
 3. مدیریت متغیرها
 4. قابل اندازه گیری بودن چگالی
 5. مثال هایی واقعی از کارکرد چگالی در طبیعت اطرافمان
 6. یک آگاهی عملی از چگالی در رابطه با آزمایش ساخت یک بالن هوای گرم

مهارت های کلیدی ای که هر دانش آموز باید داشته باشد:

 1. توانایی اندازه گیری جرم و حجم برای تعیین چگالی جسم انتخابی
 2. فهم و توضیح راحت چگالی با واژگان ساده خود
 3. حل مساله و استدلال علمی
 4. توضیح دادن کتبی مفاهیم علمی
 5. محاسبه چگالی اشیا
 6. ساختن و استفاده از نمودار برای ارائه داده ها
 7. استفاده از مهارت های تفکر سطح بالا مانند تحلیل، ترکیب و ارزیابی
 8. توانایی کار گروهی
 9. دست کاری متغیرها برای رسیدن به خروجی مطلوب
 10. کاربرد داده ها و مهارت های بخش چگالی برای ساخت بالون هوای گرم

دروس:

درس اول: مقدمه ای بر جرم و حجم

هدف از این درس معرفی مفاهیم چگالی، حجم و جرم برای دانش آموزان و آماده کردن آن ها برای انجام تکالیفی است که باید با دانسته های خود از این مفاهیم انجام دهند.

درس دوم: چگالی

هدف این درس به کار بردن مفهوم چگالی برای مایعات و آماده کردن دانش آموزان برای انجام تکالیف مربوط به آن است.

درس سوم: رطوبتی که بالا می رود، باید پایین بیاید

در این درس دانش آموزان با نقش چگالی در چرخه ی تبخیر آب و بارش باران (چرخه ی آبی) آشنا می شوند.

درس چهارم: هوا هم چگالی دارد

هدف از این درس که دانش آموزان را به چالش بکشد تا دانسته های خود در مورد جرم، حجم و چگالی را برای طراحی یک بالن به کار ببرند.

مترجم: احسان انصاری

تنظیم: نسرین صادقی