تبیان، دستیار زندگی
از بدایع جلوه های تازه ای كیهان نهاد باز طرح دیگری گردونه گردان نهاد دشت و بستان هر طرف ، بینی گلی الوان نهاد ریخت طرحی نو جهان با مقدم باد صبا بر گل سوری ، زشبنم لؤلؤ و مرجان نهاد ابر رحمت باز گوهر ریز و گوهر پاش شد طبله را...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردونه گردان

از بدایع جلوه های تازه ای كیهان نهاد

باز طرح دیگری گردونه گردان نهاد

دشت و بستان هر طرف ، بینی گلی الوان نهاد

ریخت طرحی نو جهان با مقدم باد صبا

بر گل سوری ، زشبنم لؤلؤ و مرجان نهاد

ابر رحمت باز گوهر ریز و گوهر پاش شد

طبله را عطار بست و قفل بر دكان نهاد

باد ، عنبر سای گردید و نسیم عنبر فروش

سر خوش از دیدار گل شد، پرده ی الحان نهاد

بلبل ِ هجران كشیده در فضای گلستان

تاجی از بیجاده بر سر، لاله نعمان نهاد

بوستان و كوه و صحرا رونقی دیگر گرفت

جعفر صادق كه زِ احسان، قادر منان نهاد

این همه آثار هست از یمن شاه دین، امام

كاو قدوم اقدسش در عالم امكان نهاد

هفده ماه ربیع الاول ، اندر جمعه ، بود

حق تعالی بر خلایق ، منت و احسان نهاد

با طلوع ِ آفتاب ِ آسمان ِ معرفت

زین تلألؤ بر جهان ، انواری از یزدان نهاد

كرد بر كون و مكان ، خورشید حق تابندگی

گشت و تاج فخر را بر تارك ادیان نهاد

بهره ور از مكتب علم و صفای جد و باب

آن كه اندر محضرش سر بر خط فرمان نهاد

از مقام ِ شامخ ِ علمی ِ او شد مستفیض

افقه و اعرف كه ركن و پایه ی ایمان نهاد

اعلم واتقی و افضل ، عاملی صدیق بود

بود و آیین را بنا بر حجت و برهان نهاد

مستجاب الدعوه و برهان حق و مقتدا

شیعه را مذهب به رسم جعفری بنیان نهاد

یافته دین محمد(ص) از وجودش اعتبار

بهرِ ترویج ِ شریعت ، پای در میدان نهاد

مفتخر، دانشوران بودند از شاگردی اش

پایه های علم شیمی ، جابر حیان نهاد

تربیت فرمود ، شاگردان ِ عالم بیشمار

برتری او را خدا ، بر همسر و اقران نهاد

مام گیتی ، مثل او هرگز نزاید درقرون

قدر والایش عنان فكر، سرگردان نهاد

گر زبان ِ خامه عاجز آمد از توصیف او

لطف تو شاها به دل مرهم پی درمان نهاد

ناامید ازآستان خویش" فرزین" رامساز

" عبدالحسین فرزین "

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.