تبیان، دستیار زندگی
می توانید اغلب پروژ ه ها و آزمایش های ارائه شده د ر این مجموعه را با وسایلی که در خانه پیدا می کنید، بسازید. البته برخی وسایل را نیز می توانید با هزینه کم تهیه نمایید. اگر این وسایل را نداشتید، می توانید کارتان را با وسایل مشابه آنها پیش ببرید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی (1و2)

 مجموعه ای بی نظیر از کاردستی ها و پروژ ه های مدرسه اینترنتی تبیان با روش و وسایلی ساده

می توانید اغلب پروژ ه ها و آزمایش های ارائه شده د ر این مجموعه را با وسایلی که در خانه پیدا می کنید، بسازید. البته برخی وسایل را نیز می توانید با هزینه کم تهیه نمایید. اگر این وسایل را نداشتید، می توانید کارتان را با وسایل مشابه آنها پیش ببرید. سعی کنید در هر پروژه مطابق دستورالعمل کارها را انجام دهید.

قسمتی از محیط CD ، برای آشنایی با محتوا در زیر نمایش داده شده است.

برای سفارش خرید کلیک کنید.

نسخه 2 این مجموعه که شامل بیش از 120 پروژه در موضوعات گیاه شناسی، انیمیشن، ریاضیات و فیزیک و دانش فنی است، به تازگی تهیه شده است.

برای سفارش خرید کلیک کنید