تبیان، دستیار زندگی
شانس تازه یى ندارد با وجود تشكیل جلسه هیأت رییسه فدراسیون، شواهد موجود حكایت از شانس پایین حامد كاویانپور براى حضور در لیست این فصل پرسپولیس را دارد. قرار است هیأت رییسه لیگ برتر در این جلسه بعد از مطالعه نامه كمیسیون پزشكى...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

براى حضور در لیست پرسپولیس

حامد شانس تازه یى ندارد


با وجود تشكیل جلسه هیأت رییسه فدراسیون، شواهد موجود حكایت از شانس پایین حامد كاویانپور براى حضور در لیست این فصل پرسپولیس را دارد. قرار است هیأت رییسه لیگ برتر در این جلسه بعد از مطالعه نامه كمیسیون پزشكى فدراسیون رأى نهایى درباره وضعیت كاویانپور را صادر كند.

پرسپولیسى ها كه براى رفع مشكل حامد تلاش زیادى كردند هنوز به نتیجه نرسیده اند. جلب رضایت حسن خان محمدى و حضور مجدد او براى دادن تست پزشكى هم نتوانست تغییرى در وضعیت همیشگى به وجود آورد. رایزنى اعضاى هیأت مدیره با هیأت رییسه لیگ، مثل موارد قبلى نتیجه یى دربر نداشت تا پرسپولیسى ها همه چیز را ناامیدانه دنبال كنند. در جلسه هفته گذشته مدیران لیگ در فدراسیون فوتبال، ابراهیم آشتیانى به نیابت از اعضاى هیأت مدیره با گروهى از حاضران كه از اعضاى هیأت رییسه سازمان لیگ هم محسوب مى شوند گفت وگو كرد. آشتیانى درصدد جذب رضایت اعضا براى حل مشكل كاویانپور بود اما آنها هم صحبت هاى دادكان را كه چند وقت پیش خطاب به خود حامد گفته شده بود، تكرار كردند.

اعضاى هیأت رییسه به آشتیانى گفتند كه تنها در یك صورت اجازه بازى كاویانپور در این فصل را صادر مى كنند كه در نامه فدراسیون پزشكى، وضعیت حسن خان محمدى «صعب العلاج» ذكر شده باشد. موضوعى كه با توجه به اعلام نهایى كمیسیون پزشكى به هیچ وجه عملى نیست. تشخیص اعضاى این كمیسیون مصدومیت 4 ماهه است و با توجه به این وضعیت همه چیز به ضرر پرسپولیس تمام مى شود. برخلاف پیش بینى كادر فنى، حامد روز به روز از پرسپولیس دورتر مى شود و به نظر نمى رسد جلسه هیأت رییسه هم بتواند مشكلى را برطرف كند.