تبیان، دستیار زندگی
واحد مرکزی خبر- فیلم‎ "یك‎ شب‎ " به‎ كارگردانی‎‎ نیكی كریمی‎‎‎ هنرپیشه‎‎ ایرانی در بخش‎ اصلی پنجـاه و هشتمین‎‎ جشنواره‎‎ فیلم‎ كن فرانسه شركت‎ می‎ كند. این‎‎ فیلم‎ كه‎‎ نخستین ساخته كریمـی‎ در كسوت‎ كارگردانی‎‎ است‎, دربخش‎...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فیلم ‎ نیكی‎‎‎ كریمی به‎جشنواره كن‎ می رود


واحد مرکزی خبر- فیلم‎ "یك‎ شب‎ " به‎ كارگردانی‎‎ نیكی كریمی‎‎‎ هنرپیشه‎‎ ایرانی در بخش‎ اصلی پنجـاه و هشتمین‎‎ جشنواره‎‎ فیلم‎ كن فرانسه شركت‎ می‎ كند.

این‎‎ فیلم‎ كه‎‎ نخستین ساخته كریمـی‎ در كسوت‎ كارگردانی‎‎ است‎, دربخش‎ " نوعی نگاه‎ " جشنواره‎ كن‎ شركت‎ می‎ كند.

فیلم‎ " یك‎ شب‎ " به‎ زندگی‎‎ دختری‎ می پردازد كه‎‎‎ به دلایلی‎‎ مجبور میشود شب‎هنگام‎ از خانه خارج‎ شود.

او تصمیم‎ می‎گیرد به‎ دیداردوستان‎ نزدیك‎ اش‎ برودامادوستانش‎ را نمی‎‎یابد و ناچار میشود در خیابان‎ پرسه‎‎ بزند كه با اتفاقات‎ دیگری‎ روبرو می‎شود.

پنجاه‎‎‎ و هشتمین‎‎ جشنواره فیلم‎ كن كه شامـل‎ چهار بخش‎ مسابقه‎‎ , نوعـی‎ نگـاه  , روز كارگردانان‎‎ و هفته‎ منتقدین است‎ 11 تـا 22 ماه‎ مـی‎  ( اردیبـهشـت‎ تـااول‎ خـرداد ) برگزار می‎ شود.

حدود چهارهزار فیلم‎ از 85 كشور جهان‎ برای‎ شركت‎ در بخش‎های‎ مختلف‎ این‎ جشنواره‎ نامـزد شده‎‎ كه قرار است‎ از میان‎ آنها 20 تـا 22 فیلم‎‎ به‎‎‎ بخش‎‎ مسابقه 20 فیلـم بـه بخـش نوعی‎ نگاه‎‎‎ 7 فیلم‎ به بخش‎ هفته منتقدیـن‎ و 20 فیلم‎ نیزبه‎‎ بخش‎ روز كارگردانان‎ راه یابند.

عباس‎‎ كیارستمی‎‎ كارگردان‎ایرانی, رییس هیات‎ داوران‎‎‎ دوربین طلایی‎ این جشنـواره‎ خـواهـد بود.