تبیان، دستیار زندگی
عاشورا، غنیمت نیست قیمت است. قیمت آب و آبرو در پریشانی پرنده و سنگباران سایه‌ها ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عاشورا جهانی نی است و نوا

شعر سپیدی درباره عاشورا :

1

عاشورا،

غنیمت نیست

قیمت است.

قیمت آب و آبرو

در پریشانی پرنده

و سنگباران سایه‌ها

عاشورا جهانی نی است و نوا

2

عاشورا،

ابتدای عشق است

در پایانه تشنگی

با بادبانی برافراشته از خون

عاشورا،

بینوایی نیست

جهانی نی است و نوا

جهانی پر از پرنده

و میله‌های سوخته

عاشورا جهانی نی است و نوا

4

عاشورا،

برگ نیست

جنگلی است،

بر پلك‌های بهار

با سپیداری سرخ

ایستاده بر نعش پاییزیان

عاشورا،

غریب نیست،

در سایه شعله‌ها

شمشیر افتاده‌ای‌ست

ایستاده در انتهای زمان

با لبخندی آشنا

عاشورا جهانی نی است و نوا

6

عاشورا،

شور گل است

شكفته،

روی شمشیرها و شانه‌ها

عاشورا،

میدان و مرگ نیست

مرد است،

و مرد،

میدان است

میدان سرنوشت

بی‌سر‌گذشت

در بی‌قراری زنجیر و دل

عاشورا جهانی نی است و نوا

8

عاشورا،

تماشا نیست

طاقت است

و قیامت غیرت

بر قامت زمین

9

عاشورا

نام نیست،

نشان است

عاشورا،

شناسنامه من است

با نام تو

كه در خروش خون تو،

شمشیر می‌شود

قربان نام تو ...

10

عاشورا،

چشم نیست

اشك است

در رقص آبی آزادگان

بی‌حضور باران سرخ تشنگان

مطالب مرتبط:

از سرخ ترین چکامه ها

حقیقت همه این نیست!(صوتی)

باباجان،بعد تو ما چه کنیم؟(صوتی)

سبک تر بتاب

مردمانی که در خوابند،کورند وکرند!

اهل:قلیل>باطل:کثیر

ابرها بارانی وشاید خداهم گریه كرد

ماه محرم آمد و محرم شدم به تیغ

خون او، تفسیر این اسرار كرد

سیدعلی میرباذل

تنظیم برای تبیان : زهره سمیعی