تبیان، دستیار زندگی
بچه ها نیاز دارند بزرگ فكر كنند، نیاز به تغذیه از راه حكایت و افسانه دارند. داستان بیشتر در ذهن می ماند و قالب نرم و روایت گونه آن باعث می‌شود كه به آرامی اثر گذارد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داستان‌های فلسفی جهان

کتاب

میشل پیكمالداستان‌های فلسفی جهان را در كتابش جمع كرده است كه عمدتا داستان‌هایی شرقی هستند.

همه آدمها قصه را دوست دارند. از آدم بزرگ‌ها گرفته تا بچه‌ها. چون داستان بیشتر در ذهن می ماند و قالب نرم و روایت گونه آن باعث می‌شود كه به آرامی اثر گذارد و نتیجه اخلاقی خودش را در فكر خواننده بگذارد.

نویسنده در مقدمه كتاب نوشته است: «بچه‌های امروز نیاز به تغذیه از راه حكایت و افسانه دارند. آنها نیاز دارند بزرگ فكر كنند. فلسفه ما در غرب از نظر داستان غنی نیست.

ما هنگامی كه می‌خواهیم با یك كودك گفت‌وگو كنیم احتیاج به یك روایت داریم. خیلی سخت است بخواهیم برای او از آزادی یا عدالت به صورت انتزاعی صحبت كنیم. ولی بسیار آسان‌تر است اگر با روایت داستان «دیوژن و عدسی» یا «گرگ و سگ» لافوتتن این كار را بكنیم.

ما این كتاب را ابزاری برای آنهایی می‌دانیم كه می‌خواهند به طرف فلسفه بروند.»

كتاب «داستان‌های فلسفی جهان» دو قسمت دارد.

اول خود داستان و سپس قسمتی كه نامش كارگاه فیلسوف است.

در كارگاه فیلسوف نتیجه داستان آمده است و با طرح سوالی خواننده را وادار به تفكر می‌كند.

ترانه وفایی این كتاب را به فارسی و انتشارات او آن را منتشر كرده است.

«داستان های فلسفی جهان» در 97 صفحه و 2 هزار و 500 شمارگان با قیمت 3 هزار و 500 تومان منتشر شده است.

تنظیم برای تبیان :نرگس امیرسرداری