تبیان، دستیار زندگی
تهران‎‎ ـ بازیهای‎ فوتسال‎ چهار جانبه‎ ایران ,جام‎ ملی‎ شدن‎‎ صنعت‎‎ نفت 26 و 27 فـروردیـن با حضور تیمهـای‎ ملـی‎ فـوتسـال‎ ایــران‎ , ژاپـن‎ , منتخب‎ سوئد و شركت‎‎ ملـی‎ نـفـت در سالن‎ اختصاصی‎‎ هندبال‎ برگزار می شود., بـه‎...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رقابتهای فوتسال‎ چهار جانبه‎ ایران‎


تهران‎‎ ـ بازیهای‎ فوتسال‎ چهار جانبه‎ ایران ,جام‎ ملی‎ شدن‎‎ صنعت‎‎ نفت 26 و 27 فـروردیـن با حضور تیمهـای‎ ملـی‎ فـوتسـال‎ ایــران‎ , ژاپـن‎ , منتخب‎ سوئد و شركت‎‎ ملـی‎ نـفـت در سالن‎ اختصاصی‎‎ هندبال‎ برگزار می شود.,

بـه‎ گـزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خـبـر, در نخستیـن‎‎‎ روز این رقابتها تیم‎ ملی‎ ژاپن از ساعت‎‎ 14 بـا تیم‎‎ نفت و سپـس‎ تیــم مـلــی‎ ایــران‎ بــا تیــم‎ منـتخـب‎ سـوئد دیـدار می‎ كنند.

دیدار رده‎ بندی‎ و پـایـانــی‎ نـیــز شـنبـه‎ 27 فروردین‎ برگزار می‎ شود.