تبیان، دستیار زندگی
وب سایت رسمی مسابقات جهانی تکواندو اسپانیا - مادرید WWW.MADRIDTKD2005.COM وب سایت فدراسیون جهانی تکواندو WWW.WTF.ORG مادرید ـ رقابت‎ های‎‎ تكواندوی قهـرمـانـی‎ مردان‎‎‎‎ جهان و دهمین دوره‎ قهرمـانـی‎ زنـان جهــان‎ از دیروز ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آغاز پیكار تكواندو كاران‎ در مادرید


وب سایت رسمی مسابقات جهانی تکواندو اسپانیا - مادرید

WWW.MADRIDTKD2005.COM

وب سایت فدراسیون جهانی تکواندو

WWW.WTF.ORG

مادرید ـ رقابت‎ های‎‎ تكواندوی قهـرمـانـی‎ مردان‎‎‎‎ جهان و دهمین دوره‎ قهرمـانـی‎ زنـان جهــان‎ از دیروز بـا شــركـــت‎ ورزشكــاران‎ 120 كشور در اسپانیـا آغـاز می‎ شود.

به‎‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر, سه شنبـه شـب‎ مـراسـم‎ قـرعـه‎ كشــی‎‎ و وزن‎ كــشـــی بـرگزار شـد و حسن‎ ذوالقدر سرمربی‎‎ تیم‎ملی تكواندوی‎ ایران‎ با ابراز رضایت‎ از قـرعـه‎ تكواندوكاران‎‎‎ ایـران گفت‎: بازیكنان ما با قرعه‎‎ مناسبـی‎ روبـرو شدهاند و تنها هـادی‎ ساعی‎‎‎ و مرتضی رستـمـی بـا حـریفـان‎ قـدری‎ مسابقه‎ خواهند داد.

هادی‎ ساعـی‎‎ ســرگــروه‎ تیــم‎ مـلــی تكـوانـدوی‎ كشورمان‎ كه‎ از بند مصـدومـیـت‎ رهایی‎ یافتـه‎, قراراست‎ در نخستیـن‎ دیـدار با حریفـی‎‎ از كشور استونی مبارزه‎ كند.